Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București (ADMUB) pune la dispoziția publicului documente inedite în format digital (portable document file – pdf) aparținând lui Gheorghe Costa-Foru (Costaforu), personalitate importantă a culturii românești, primul rector al Universității din București. Pe baza cunoștințelor acumulate până acum, documentele au fost ordonate cronologic. Pentru fiecare document au fost incluse unul sau mai multe fișiere pdf (sunt de capacitate mare, de aceea afișarea individuală a fost în general preferată, cu excepția a două cărți).

În condițiile în care îmbunătățirea accesului la informație și la patrimoniul cultural a devenit o prioritate pentru majoritatea instituțiilor de cultură de astăzi și nu doar pentru muzee, și Muzeul Universității din București își propune ca prin ADMUB să pornească pe acest drum al deschiderii către vizitatorii digitali, prin oferirea în regim gratuit a posibilității de consultare a unor surse primare pentru cunoașterea mai multor personalități ale culturii românești. ADMUB are atât o componentă online, precum sunt documentele din această secțiune, cât și fișiere offline de mai multe tipuri, prin care conservăm și valorificăm patrimoniul pe care le avem în formă fizică sau cel aparținând altor instituții și care ne ajută în activitățile educative și culturale pe care le desfășurăm.

Dacă doriți să folosiți informațiile din aceste documente online ale ADMUB, iată modul de citare a surselor:

„Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Gheorghe Costa-Foru, codul fișierului, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-gheorghe-costa-foru/, accesat la data.”

ex.: Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Gheorghe Costa-Foru, 054-0003, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-gheorghe-costa-foru/, accesat la 03 august 2022.

Pe lângă ADMUB și digitalizarea Fondului Gheorghe Costa-Foru, Muzeul Universității din București are în patrimoniul său nenumărate alte documente și obiecte, valorificate în expoziția permanentă sau în cele temporare, dar în același timp a fost constituită și Arhiva Muzeului Universității din București. Pentru consultarea documentelor sau altor lucrări din patrimoniul Muzeului Universității din București, vă rugăm să accesați pagina dedicată procedurilor, iar pentru mai multe informații, inclusiv feedback, întrebări, recomandări și corecturi, vă rugăm să ne scrieți un email la adresa muzeul.universitatii@unibuc.ro

Pentru alte fonduri din cadrul ADMUB accesați pagina ADMUB:

*

Documente

1860. G. Costa-Foru, Studiǐ asupra instrucțiuneǐ publicei în unele din Statele cele maǐ înaintate ale Europeǐ, Tipografia Collegiuluǐ Naționalŭ din St. Sava, Bucuresci, 1860. 229-0001-229a-0056

8/20 iulie 1868. Catalogul cărților donate Bibliotecii Academiei Române de G. Costaforu. 073-0001 073-0002 073-0003 073-0004 073-0005 073-0006 073-0007 073-0008 073-0009

4 ianuarie 1872. Extrase din scrisoare lui T. Văcărescu din Belgrad, adresată lui G. Costa-Foru. 033-0030 033-0031

1872. G. Costa-Foru, Magasinul judecătorescu, vol. II: Codicile penale, Bucuresci, Imprimeria Statului, Hotel Seran-Vodă, 1872. 241-0002-241-0122

1876. Extras din „Cuvînt funebru” rostit de B. Boerescu la înmormântarea lui G. Costa-Foru. 033-0024 033-0025

1959. Din istoria gîndirii pedagogice universale. Antologie. Vol. I, p. 453, 1959 – G. Costa-Foru (1820-1876). 033-0026 033-0027

[nedatat]. Extrase din raportul prezentat de Gh. Costa-Foru, caimacamul Țării Romînețti Alexandru Dimitrie Ghica asupra „Instrucțiunei publice în unele din statele cele mai înaintate ale Europei”. 033-0027 033-0028 033-0029

[nedatat]. Portret mic în ulei Gh. Costaforu. 204-0001