Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București (ADMUB) pune la dispoziția publicului documente inedite în format digital (portable document file – pdf) aparținând lui Longin Heliade Rădulescu, nepotul lui Ion Heliade Rădulescu. Pe baza cunoștințelor acumulate până acum, documentele au fost ordonate cronologic. Pentru fiecare document au fost incluse unul sau mai multe fișiere pdf (sunt de capacitate mare, de aceea afișarea individuală a fost preferată).

În condițiile în care îmbunătățirea accesului la informație și la patrimoniul cultural a devenit o prioritate pentru majoritatea instituțiilor de cultură de astăzi și nu doar pentru muzee, și Muzeul Universității din București își propune ca prin ADMUB să pornească pe acest drum al deschiderii către vizitatorii digitali, prin oferirea în regim gratuit a posibilității de consultare a unor surse primare pentru cunoașterea mai multor personalități ale culturii românești. ADMUB are atât o componentă online, precum sunt documentele din această secțiune, cât și fișiere offline de mai multe tipuri, prin care conservăm și valorificăm patrimoniul pe care le avem în formă fizică sau cel aparținând altor instituții și care ne ajută în activitățile educative și culturale pe care le desfășurăm.

Dacă doriți să folosiți informațiile din aceste documente online ale ADMUB, iată modul de citare a surselor:

„Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Longin Heliade Rădulescu, codul fișierului, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-longin-heliade-radulescu/, accesat la data.”

ex.: Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Longin Heliade Rădulescu, 054-0003, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-longin-heliade-radulescu/, accesat la 03 august 2022.

Pe lângă ADMUB și digitalizarea Fondului Longin Heliade Rădulescu, Muzeul Universității din București are în patrimoniul său nenumărate alte documente și obiecte, valorificate în expoziția permanentă sau în cele temporare, dar în același timp a fost constituită și Arhiva Muzeului Universității din București. Pentru consultarea documentelor sau altor lucrări din patrimoniul Muzeului Universității din București, vă rugăm să accesați pagina dedicată procedurilor, iar pentru mai multe informații, inclusiv feedback, întrebări, recomandări și corecturi, vă rugăm să ne scrieți un email la adresa muzeul.universitatii@unibuc.ro

Pentru alte fonduri din cadrul ADMUB accesați pagina ADMUB:

*

Documente

1870. I. Heliade-Rădulescu, Curs întregu de poesie generale, vol. III, Bucuresci, Typografia curții (lucrători associați), 1870. 237-0001-237a-0088

31 decembrie 1962. Decretul Consiliului de Stat nr. 1010 privind exproprierea și trecerea în proprietatea Statului a unui imobil situat în București. 025-0036

25 iunie 1963. Corespondență între Longin Heliade Rădulescu-Ilie Murgulescu. 025-0031 025-0032 025-0033 025-0034 025-0035

31 august 1963. Notă suplimentară asupra celor întîmplate la imobilul istoric Heliade după redactarea finală la 22 august 1963 a memoriului asupra acestui imobil. 025-0001 025-0002 025-0003

18 noiembrie 1963. Corespondență Mircea și Longin Heliade Rădulescu și Șt. Voitec. 025-0100

14 aprilie 1964. Corespondență Longin Heliade Rădulescu-Ilie Murgulescu despre casa lui Ion Heliade Rădulescu. 025-0007 025-0008

18 noiembrie 1964. Corespondență între Mircea și Longin Heliade Rădulescu și St. Voitec. 025-0009

5 august 1965. Memoriu în problema imobilului Ion Heliade Rădulescu din str. Serg. Chiriac nr. 9, a amintirilor istorice dintr-însul și a devastării la care au fost supuse în luna mai 1964. 025-0022 025-0023 025-0024 025-0025 025-0026 025-0027

[nedatat]. Referat cu privire la Heliade-Rădulescu și la vestigiile materiale rămase de la el, redactat de Corin Grosu, muzeograf la Muzeul Literaturii Române. 025-0010-025-0021

[nedatat]. Scurt memoriu asupra casei istorice Heliade și a situației ei actuale semnat de Mircea și Longin Heliade Rădulescu. 025-0037-025-0055