Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București (ADMUB) pune la dispoziția publicului documente inedite în format digital (portable document file – pdf) aparținând lui Negoiță Dănăilă, personalitate importantă a culturii românești. Pe baza cunoștințelor acumulate până acum, documentele au fost ordonate cronologic. Pentru fiecare document au fost incluse unul sau mai multe fișiere pdf (sunt de capacitate mare, de aceea afișarea individuală a fost preferată).

În condițiile în care îmbunătățirea accesului la informație și la patrimoniul cultural a devenit o prioritate pentru majoritatea instituțiilor de cultură de astăzi și nu doar pentru muzee, și Muzeul Universității din București își propune ca prin ADMUB să pornească pe acest drum al deschiderii către vizitatorii digitali, prin oferirea în regim gratuit a posibilității de consultare a unor surse primare pentru cunoașterea mai multor personalități ale culturii românești. ADMUB are atât o componentă online, precum sunt documentele din această secțiune, cât și fișiere offline de mai multe tipuri, prin care conservăm și valorificăm patrimoniul pe care le avem în formă fizică sau cel aparținând altor instituții și care ne ajută în activitățile educative și culturale pe care le desfășurăm.

Dacă doriți să folosiți informațiile din aceste documente online ale ADMUB, iată modul de citare a surselor:

„Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Negoiță Dănăilă, codul fișierului, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-negoita-danaila/, accesat la data.”

ex.: Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Negoiță Dănăilă, 054-0003, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-negoita-danaila/, accesat la 03 august 2022.

Pe lângă ADMUB și digitalizarea Fondului Negoiță Dănăilă, Muzeul Universității din București are în patrimoniul său nenumărate alte documente și obiecte, valorificate în expoziția permanentă sau în cele temporare, dar în același timp a fost constituită și Arhiva Muzeului Universității din București. Pentru consultarea documentelor sau altor lucrări din patrimoniul Muzeului Universității din București, vă rugăm să accesați pagina dedicată procedurilor, iar pentru mai multe informații, inclusiv feedback, întrebări, recomandări și corecturi, vă rugăm să ne scrieți un email la adresa muzeul.universitatii@unibuc.ro

Pentru alte fonduri din cadrul ADMUB accesați pagina ADMUB:

*

Documente

18 august 1902. Diploma de licențiat a lui Negoiță Dănăilă. 053-0153

27 iunie 1903. Certificat de absolvire al Seminarului pedagogic universitar din Iași de către Negoiță Dănăilă. 053-0207

10 decembrie 1909. Diploma de membru a lui Negoiță Dănăilă în Société Chimique de France. 053-0166

1940. Extras din fișa de pensie. 053-0006

1940. Fotocopie după coperta și pagina 3 a Cursului de technologie chimică predat de N. Dănăilă. 053-0185 053-0186

2003. Plic „prima zi” cu prilejul aniversării a 125 de ani de la nașterea prof. dr. ing. Negoiță Dănăilă. 053-0093

2003. Fotocopie după cererea de sprijinire a comemorării celor 50 de ani de la moartea lui Negoiță Dănăilă, scrisă de Mureșanu Liana, nepoata profesorului, și adresată ministrului Educației și Cercetării, prof. dr. ing. Ecaterina Andronescu. 053-0176

2003. Fotocopie după invitația la „Ziua Școlii” de la Școala Gimnazială „Negoiță Dănăilă” Ivești, prilejuită de cei „125 ani de la nașterea profesorului Negoiță Dănăilă și a 50 de ani de la trecerea sa în eternitate”. 053-0171 053-0172 053-0173

23 aprilie 2009. Fotocopie după programul activității „Să ne amintim de Negoiță Dănăilă” de la Școala Gimnazială Nr. 2 „Negoiță Dănăilă”, la aniversarea a 131 de la nașterea profesorului. 053-0199 053-0200

[nedatat]. Album de fotografii: Negoiță Dănăilă. 053-0020-053-0030

[nedatat]. Note despre parcursul în carieră: Negoiță Dănăilă. 053-0159

[nedatat]. Articol „Contribuția profesorului Negoiță Dănăilă la organizarea învățământului superior de Chimie Industrială din România”, semnat de Mihail Florescu, membru corespondent al Academiei Române, în revista „Academica”. 053-0191