Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București (ADMUB) pune la dispoziția publicului documente inedite în format digital (portable document file – pdf) aparținând lui Nicolae Măldărescu, personalitate importantă a culturii românești. Pe baza cunoștințelor acumulate până acum, documentele au fost ordonate cronologic. Pentru fiecare document au fost incluse unul sau mai multe fișiere pdf (sunt de capacitate mare, de aceea afișarea individuală a fost preferată).

În condițiile în care îmbunătățirea accesului la informație și la patrimoniul cultural a devenit o prioritate pentru majoritatea instituțiilor de cultură de astăzi și nu doar pentru muzee, și Muzeul Universității din București își propune ca prin ADMUB să pornească pe acest drum al deschiderii către vizitatorii digitali, prin oferirea în regim gratuit a posibilității de consultare a unor surse primare pentru cunoașterea mai multor personalități ale culturii românești. ADMUB are atât o componentă online, precum sunt documentele din această secțiune, cât și fișiere offline de mai multe tipuri, prin care conservăm și valorificăm patrimoniul pe care le avem în formă fizică sau cel aparținând altor instituții și care ne ajută în activitățile educative și culturale pe care le desfășurăm.

Dacă doriți să folosiți informațiile din aceste documente online ale ADMUB, iată modul de citare a surselor:

„Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Nicolae Măldărescu, codul fișierului, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-nicolae-maldarescu/, accesat la data.”

ex.: Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Nicolae Măldărescu, 054-0003, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-nicolae-maldarescu/, accesat la 03 august 2022.

Pe lângă ADMUB și digitalizarea Fondului Nicolae Măldărescu, Muzeul Universității din București are în patrimoniul său nenumărate alte documente și obiecte, valorificate în expoziția permanentă sau în cele temporare, dar în același timp a fost constituită și Arhiva Muzeului Universității din București. Pentru consultarea documentelor sau altor lucrări din patrimoniul Muzeului Universității din București, vă rugăm să accesați pagina dedicată procedurilor, iar pentru mai multe informații, inclusiv feedback, întrebări, recomandări și corecturi, vă rugăm să ne scrieți un email la adresa muzeul.universitatii@unibuc.ro

Pentru alte fonduri din cadrul ADMUB accesați pagina ADMUB:

*

Documente

18/27 august [1857]. Certificat de studii la finalul anului doi pentru Nicolae Măldărescu la Școala Militară de Chirurgie. 170-0006

28 decembrie 1860. Certificatu de Examenulu de Baccalaureatu în științele physice și naturale. 161-0003

19 iulie 1864. Act de echivalare a studiilor lui Nicolae Măldărescu. 103-0001

13 octombrie 1865. Acordarea dreptului de a exercita „arta medicală” ca doctor în medicină. 161-0011

1 decembrie 1867. Numirea ca profesor de anatomie la Școala de Belle-Arte din București a lui Nicolae Măldărescu. 104-0001

26 iulie 1868. Numirea în funcția de medic primar la Spitalul Philantrophia a lui Nicolae Măldărescu. 106-0001

11 iunie 1880. Recunoașterea ca profesor la catedra de farmacologie a Facultății de Medicină. 105-0001

25 aprilie 1885. Numirea lui Nicolae Măldărescu în funcția de membru în Consiliul Sanitar Superior. 107-0001

7 noiembrie 1906. „Situațiunea banilor, a recipiselor, a diferitelor acte justificative și dosare ale legatelor aflate în casa de fer a Facultăței de Medicină din București la 7 Noembre 1906”. 065-0004 065-0005 065-0006 065-0007

6 decembrie 1909. Odă dedicată lui Nicolae Măldărescu. 161-0001

4 mai 1911. Corespondență prin care Nicolae Măldărescu este înștiințat că de la 1 ianuarie 1912, va fi trecut la pensie. 108-0001

7 noiembrie 1911. Răspuns la petiția lui Nicolae Măldărescu privind drepturile la pensie. 109-0001

6 decembrie 1913. Odă dedicată lui Nicolae Măldărescu. 161-0002

4/17 mai 1915. Realegerea lui Nicolae Măldărescu ca membru în Comitetul de conducere al Societății Regale Române de Geografie. 110-0001

[nedatat]. Fișă de personal didactic – Nicolae Măldărescu. 065-0001  065-0003