Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București (ADMUB) pune la dispoziția publicului documente inedite în format digital (portable document file – pdf) aparținând lui Spiru Haret, profesor la Facultatea de Științe a Universității din București și personalitate importantă a culturii românești. Pe baza cunoștințelor acumulate până acum, documentele au fost ordonate cronologic. Pentru fiecare document au fost incluse unul sau mai multe fișiere pdf (sunt de capacitate mare, de aceea afișarea individuală a fost preferată).

În condițiile în care îmbunătățirea accesului la informație și la patrimoniul cultural a devenit o prioritate pentru majoritatea instituțiilor de cultură de astăzi și nu doar pentru muzee, și Muzeul Universității din București își propune ca prin ADMUB să pornească pe acest drum al deschiderii către vizitatorii digitali, prin oferirea în regim gratuit a posibilității de consultare a unor surse primare pentru cunoașterea uneia dintre cele mai importante personalități culturale românești, Spiru Haret. ADMUB are atât o componentă online, precum sunt documentele din această secțiune constituite în Fondul Spiru Haret, cât și fișiere offline de mai multe tipuri, prin care conservăm și valorificăm patrimoniul pe care îl avem în formă fizică sau cel aparținând altor instituții și care ne ajută în activitățile educative și culturale pe care le desfășurăm.

Dacă doriți să folosiți informațiile din aceste documente online ale ADMUB, iată modul de citare a surselor:

„Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Spiru Haret, codul fișierului, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-spiru-haret/, accesat la data.”

ex.: Arhiva Digitală a Muzeului Universității din București, Fondul Spiru Haret, 054-0003, https://muzeu.unibuc.ro/ro/fondul-spiru-haret/, accesat la 03 august 2022.

Pe lângă ADMUB și digitalizarea Fondului Spiru Haret (care cuprinde peste 110 documente), Muzeul Universității din București are în patrimoniul său nenumărate alte documente și obiecte, valorificate în expoziția permanentă sau în cele temporare, dar în același timp a fost constituită și Arhiva Muzeului Universității din București. Pentru consultarea documentelor sau altor lucrări din patrimoniul Muzeului Universității din București, vă rugăm să accesați pagina dedicată procedurilor, iar pentru mai multe informații, inclusiv feedback, întrebări, recomandări și corecturi, vă rugăm să ne scrieți un email la adresa muzeul.universitatii@unibuc.ro

Pentru alte fonduri care vor fi puse la dispoziția publicului în perioada următoare, vă rugăm accesați pagina ADMUB:

*

Spiru Haret (1851-1912)

*

Documente

31 ianuarie 1864. Certificat de naștere („actu metricalu”) al lui Spiru C. Haret la data de 15 februarie 1851 (eliberat la 31 ianuarie 1864). 159-0002 159-0004

16 martie 1866. Certificat emis de Ministerul Instrucțiunii Publice și al Cultelor cu notele obținute de Spiru Haret în învățământul primar. 088-0001

26/27 martie 1868. Scrisoare prin care se comunică oferirea unei lefe viagere orfanilor lui Constantin Haret. 054-0176

19 iunie 1868. Declarație drept mărturie privind nașterea Anei Haret (în locul unui certificat de naștere). 054-0268

3 decembrie 1870. Acceptarea lui Spiru Haret ca profesor provizoriu la Seminarul din București. 054-0150 054-0151

28 august 1872. Adresă prin care Spiru Haret devenea tutorele casei defuncților părinți. 054-0335

14 noiembrie 1872. Acceptarea demisiei lui Spiru Haret din postul de profesor de matematici de la cursul inferior al Seminarului din București. 054-0147

9 mai 1874. Certificat al lui Spiru Haret de la Consiliul de Revisie pentru Recrutare al Capitalei. 054-0173

30 septembrie 1874. Aprobarea de către Ministerul Cultelor și al Instrucțiunei Publice a unei sume de bani pentru ca Spiru Haret să-și poată continua studiile. 054-0345

23 iunie 1877. Aprobarea prelungirii bursei acordate lui Spiru Haret pentru susținerea tezei de doctorat la Paris. 054-0144

28 martie 1878. Numirea lui Spiru Haret ca suplinitor la catedra de matematici de la Gimnaziul Mihi Bravul din București. 054-0141

3 aprilie 1878. Scrisoare prin care Spiru Haret este invitat să ocupe Catedra de mecanica rațională de la Facultatea de Științe din București. 054-0138

2 octombrie 1878. Numirea lui Spiru Haret ca profesor cu titlu provizoriu la Catedra de Mecanica rațională și aplicată de la Facultatea de Științe din București. 054-0135

6/18 februarie 1879. Alegerea lui Spiru Haret ca membu al Comitetului Societății „Economia” din București. 054-0157

21 februarie 1879. Alegerea lui Spiru Haret ca membru în Consiliul de administrație al Societății Corpului Didactic. 054-0154

15 octombrie 1879. Contract între Administrația Domeniilor și Pădurilor Statului și domnul inginer hotarnic Spiru Haret. 054-0290 054-0291 054-0292 054-0293

14 ianuarie 1881. Scrisoare de înștiințare pentru numirea lui Spiru Haret ca membru în Comisiunea Centrală de Statistică. 054-0025

31 ianuarie 1881. Scrisoare de numire a lui Spiru Haret în calitate de conservator provizoriu la Muzeul de Antichități. 054-0131 054-0132

14 februarie 1881. Proces verbal prin care dota Muzeului de Antichități este predată de la N. Bassarabescu, fost conservator la Spiru Haret, conservator provizoriu. 054-0169 054-0170

26 februarie 1881. Scrisoare prin care i se cere lui Spiru Haret predarea dotei și Cancelariei Museului de Antichități din București, odată cu numirea ca director a lui Grigore Tocilescu. 054-0128

1 martie 1881. Proces verbal prin care dota Muzeului de Antichități este predată de la Spiru Haret, conservator provizoriu la Gr. Tocilescu, conservator definitiv. 054-0166

30 mai 1881. Solicitare adresată lui Spiru Haret de a lua parte ca examinator în liceele din București în comisia de științe matematice. 054-0096 054-0097

9 iunie 1881. Numirea lui Spiru Haret ca membru în comisia de examinare a candidaților de bacalaureat. 054-0125

26 iunie 1881. Scrisoare de înștiințare pentru numirea lui Spiru Haret ca profesor provizoriu la o catedră de științele matematice a unui seminar. 054-0022

14 ianuarie 1882. Numirea definitivă a lui Spiru Haret la Catedra de Mecanică rațională de la Facultatea de Științe din București. 054-0351

20 aprilie 1882. Ciornă a lui Spiru Haret pentru răspunsul la petiția doamnei Georgescu de numire în postul de directoare a unei școli. 054-0330 054-0331 054-0332

21/3 aprilie 1882. Numirea lui Spiru Haret ca profesor la Școala de Poduri și Șosele pentru cursul de algebră superioară și geometrie analitică. 054-0348

29 aprilie 1882. Scrisoare de acceptare a demisiei lui Spiru Haret din funcția de membru al Consiliului Permanent de Instrucțiune. 054-0119

1 octombrie 1882. Contract între Administrația Domeniilor și Pădurilor Statului și domnul inginer hotarnic Spiru Haret. 054-0284 054-0285 054-0286 054-0287

8 [indescifrabil] 1882. Scrisoare de numire a lui Spiru Haret ca membru în Consiliul Permanent de Instrucțiune. 054-0122

17 februarie 1883. Certificat de căsătorie Iosef Gold și Ana Haret. 054-0265

4 mai 1883. Scrisoare de înștiințare pentru numirea lui Spiru Haret ca Revisor generalŭ al Scolelor. 054-0116

[1883]. Angajamentul lui Spiru Haret pentru plata către soțul surorii sale, Iosef Gold. 054-0314

[1883]. Act dotal pentru Ana C. Haret scris de Spiru C. Haret. 054-0327

6 februarie 1885. Scrisoare de aprobare a numirii lui Spiru Haret în postul de Director General al Ministerului Cultelor și al Instrucțiuneǐ Publice, transmisă de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0113

7 iulie 1886. Scrisoare adresată lui Spiru Haret prin care este înștiințat că va merge în Franța să studieze organizarea liceului de la Sceaux și a celui de fete de la Havre, și că în urma acestei vizite va trebui să redacteze un raport. 054-0106 054-0107

12 noiembrie 1886. Înștiințare adresată lui Spiru Haret pentru a depune raportul asupra vizitei de studiu asupra organizării unor instituții de învățământ din Franța. 054-0110

14 aprilie 1888. Scrisoare semnată de Titu Maioescu, prin care confirmă lui Spiru Haret demisia primită și mulțumește pentru serviciile realizate. 054-0100

31 mai 1888. Scrisoare prin care președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza, îi cere lui Spiru Haret, ministru al Cultelor și al Instrucțiuneǐ Publice să cerceteze și să examineze un manualul de algebră al profesorului G. Roșu. 054-0059

31 mai 1888. Solicitare către Spiru Haret pentru a cerceta și examina lucrarea „Elemente de Aritmetică rațională” a lui G. Roșu. 054-0163

11 iunie 1888. Aprobarea pentru tipărire ca manual didactic a lucrării Aritmetica scrisă de Spiru Haret. 054-0103

11 iunie 1888. Scrisoare către Spiru Haret prin care i se cere a cerceta și examina cursul de lui N. Crapelleanu de Geometrie elementară, ediția a V-a. 054-0342

[1888]. Scrisoare adresată de N. Crapelleanu către Ministrul Instrucțiunii Publice și al Cultelor pentru prezentarea modificărilor indicate de Spiru Haret pentru ediția a V-a a cursului de geometrie elementară. 054-0338 054-0339

30 septembrie 1889. Adresă pentru numirea lui Spiru Haret ca profesor provizoriu la Școala Specială de Artilerie și Geniu (classa preparatorie) pentru cursul de Mecanica rațională. 054-0028

25 octombrie 1889. Scrisoare prin care se solicită lui Spiru Haret participarea ca membru într-o comisie de anchetă pentru examinarea lui G. Zamfirol și a denunțurile publice formulate de N. Michăilescu. 054-0066

13 noiembrie 1890. Scrisoare prin care se solicită lui Spiru Haret inspectarea Școlii de Agricultură și Silvicultură de la Herăstrău și avizarea listei de profesori definitivi ai instituției. 054-0062 054-0063

17 noiembrie 1890. Ciornă a unei cereri pentru eliberarea unui certificat care să ateste serviciile și salariile aferente ale lui Spiru Haret. 054-0069

17 noiembrie 1890. Confirmarea lui Spiru Haret ca membru în Senatul Universității din București. 054-0075

14 decembrie 1890. Invitație adresată lui Spiru Haret de a lua parte ca membru într-un juriu examinator la concursul pentru ocuparea Catedrei de Matematică de la Externatul secundar de fete din Ploiești. 054-0072

14 decembrie 1890. Înștiințare trimisă lui Spiru Haret, președintele juriului examinator pentru catedra de Matematici de la Externatul secundar de fete din Ploiești, privind dispensa de vârstă acordată pentru două candidate. 054-0093

23 noiembrie 1895. Scrisoare de înștiințare a numirii lui Spiru Haret ca membru în Consiliul Permanent de pe lângă Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice. 054-0013

15 ianuarie 1896. Chitanță pentru primirea banilor de zestre de către Iosef C. Gold. 054-0324

27 noiembrie 1896. Corespondență între Spiru Haret și ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, prin care cel din urmă își exprimă regretul pentru demisia lui Haret din postul de membru al Consiliului permanent de pe lângă Minister. 089-0001

31 martie 1897. Scrisoare de înștiințare pentru numirea lui Spiru Haret la Departementul Cultelor și Instrucțiunei Publice de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0050

27 [indescrifrabil] 1898. Scrisoare de înștiințare pentru numirea lui Spiru Haret ca profesor la Școala de Ofițeri („scóla de officerǐ”) pentru predarea cursului de [mecanică rațională]. 054-0032

14 februarie 1901. Scrisoare de înștiințare pentru numirea lui Spiru Haret la Departamentul Cultelor și Instrucțiuneǐ Publice, transmisă de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0056

30 iunie 1901. Scrisoare de înștiințare pentru numirea interimar a lui Spiru Haret la Ministerul de Finanțe, transmisă de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0053

18 august 1903. Scrisoare de înștiințare pentru numirea lui Spiru Haret ca interimar la Departamentul Agriculturii, Industriei, Comerciului și Domeniilor, transmisă de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0038

19 iulie 1904. Scrisoare de înștiințare pentru numirea lui Spiru Haret ca interimar la Departamentul Agriculturii, Industriei, Comerciului și Domeniilor, transmisă de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0041

27 iulie 1904. Scrisoare de înștiințare pentru numirea lui Spiru Haret ca interimar la la Președinția Consiliului de Miniștri, transmisă de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0044

13 decembrie 1904. Scrisoare de înștiințare pentru numirea lui Spiru Haret ca interimar la Ministerul de Interne de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0047

3 februarie 1905. Scrisoare de aprobare transmisă lui Spiru Haret pentru introducerea în școli a Cursului de Trigonometrie, ediția a IV-a, ca manual didactic. 054-0019

10 iunie 1905. Numirea lui Spiru Haret ca președinte al comisiei examinatoare pentru absolvirea de la Liceul Lazăr. 054-0087

17 iunie 1905. Cerere adresată lui Spiru Haret prin care i se solicită un tablou care să cuprindă rezultatele examenul de absolvire din învățământul profesional și particular. 054-0090

17 iunie 1905. Scrisoare privind situația examinării elevului Henry Juvara, transmisă lui Spiru Haret, președinte al Comisiei pentru Examinarea elevilor de absolvire a Liceului Lazăr. 054-0243

7 septembrie 1905. Scrisoare adresată lui Spiru Haret în care este rugat să prezideze o comisie de examen. 054-0003

8 septembrie 1905. Scrisoare redactată de Dimitrie Onciul și adresată președintelui comisiei pentru examenul de absolvire a cursului superior la Liceul Lazăr. 054-0006 054-0007

23 ianuarie 1906. Scrisoare de înștiințare a lui Spiru Haret pentru a face parte din Comitetul pentru organizarea secțiunei a X-a „Igienă, Asistență publică și Economie Socială” de la Expoziția Generală din 1906. 054-0160

24 ianuarie 1906. Scrisoare de la sătenii din Bresniceni – Motru – Mehedinți către Spiru Haret. 054-0010

10 mai 1906. Brevet prin care se conferă „Medalia Jubiliară Carol I”, clasa I, Anei Spiru C. Haret. 129-0001

16 iunie 1906. Scrisoare de înștiințare a numirii lui Spiru Haret ca președinte al Comisiei de examinarea absolvenților clasei a VIII-a de la Liceul Mihai Viteazu. 054-0016

septembrie 1906. Corespondență prin care Comisarul General al Expoziției Generale Română din 1906, C. I. Istrati, îl roagă pe Spiru Haret să facă parte dintr-unul din juriile expoziției. 144-0001 144-0002

14 februarie 1907. Numirea lui Spiru Haret ca membru în Consiliul general al instrucțiunii, secțiune învățământului superior. 054-0078

12 martie 1907. Scrisoare de înștiințare pentru numirea lui Spiru Haret la Departamentul Cultelor și Instrucțiunii, transmisă de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0035

4 iulie 1907. Scrisoare de numire a lui Spiru Haret ca interimar al Președinției Consiliului de Miniștri și al Ministerului Finanțelor, transmisă de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0216

30 ianuarie 1908. Numirea lui Spiru Haret ca interimar al Ministerului Lucrărilor Publice, transmisă de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0179

13 aprilie 1908. Corespondență prin care Const. Gheorghiu îl înștiințează pe Spiru Haret că îi trimite documente care să ajute în clarificarea naționalității. 134-0001 134-0002

30 iunie 1908. Scrisoare de numire a lui Spiru Haret ca interimar al Președinției Consiliului de Miniștri, transmisă chiar de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0213

14 decembrie 1908. Numirea lui Spiru Haret ca interimar al Președinției Consiliului de Miniștri, transmisă chiar de către președintele Consiliului de Miniștri, Dimitrie Sturdza. 054-0182

4 martie 1909. Scrisoare de numire a lui Spiru Haret la Departamentul de Culte și Instrucțiune, transmisă de către președintele Consiliului de Miniștri, Ion I. C. Brătianu. 054-0185

9 iulie 1909. Scrisoare de numire a lui Spiru Haret ca interimar al Președinției Consiliului de Miniștri, transmisă chiar de către președintele Consiliului de Miniștri, Ion I. C. Brătianu. 054-0188

11 iulie 1909. Scrisoare de numire a lui Spiru Haret ca interimar al Departamentului Lucrărilor Publice, transmisă chiar de către președintele Consiliului de Miniștri, Ion I. C. Brătianu. 054-0191

8 ianuarie 1910. Testamentul lui Spiru Haret. 054-0355 054-0356 054-0357 054-0358 054-0359

10 iulie 1910. Scrisoare de numire a lui Spiru Haret ca interimar al Președinției Consiliului de Miniștri, transmisă chiar de către președintele Consiliului de Miniștri, Ion I. C. Brătianu. 054-0194

11 ianuarie 1911. Scrisoare prin care Spiru Haret este înștiințat că i-a fost prelungit concediul ca profesor de la Facultatea de Științe din București. 054-0197

4 martie 1911. Scrisoare de înștiințare privind acceptarea demisiei din postul de profesor la Facultatea de Științe din București a lui Spiru Haret. 054-0210

5 martie 1911. Deciziunea nr. 36 a Comisiei pentru Constatarea și Regularea Drepturilor la Pensiune privind ieșirea la pensie a lui Spiru Haret începând cu 1 aprilie 1911. 054-0203 054-0204

14 martie 1911. Scrisoare de înștiințare privind acceptarea demisiei din postul de profesor de geometrie analitică la Școala de Poduri și Șosele a lui Spiru Haret. 054-0207

18 martie 1911. Scrisoare de mulțumire din partea Directorului Școlii de Poduri și Șosele către Spiru Haret pentru „eminentele servicii” aduse timp de 29 de ani instituției. 054-0200

4 aprilie 1911. Confirmare de numire a lui Spiru Haret în Consiliul de Administrație al Băncii Românești. 054-0311

15 decembrie 1911. Scrisoare de mulțumire scrisă de Spiru Haret (conține și o fotografie a lui Spiru Haret). 132-0001 132-0002

5 mai 1912. Demisie a lui Spiru Haret înaintată Consiliului de Administrație al Băncii Românești. 054-0304 054-0305

11 februarie 1913. Schimbarea numelui străzii Diaconeselor în strada Spiru Haret. 054-0308

7 martie 1913. Brevet prin care se conferă medalia „Răsplata Muncei pentru învățământ”, clasa I, Anei Spiru C. Haret. 127-0001

8 martie 1913. Brevet prin care se conferă medalia „Răsplata muncei pentru biserică”, clasa I, Anei Spiru C. Haret. 128-0001

19 martie 1913. Corespondență prin care ministrul Instrucțiunii și al Cultelor îi transmite Anei Spiru C. Haret că va primi „Medalia Răsplata Muncei”, clasa I. 139-0001

18 decembrie 1913. Prelungirea aprobării de utilizare a manualului de Trigonometrie pentru clasa a VII-a secundară a lui Spiru Haret. 054-0081

4 februarie 1915. Sesiunea ordinară a Adunării Deputaților 1914/1915 prin care se propune un proiect de lege care să acorde o pensie viageră pentru Ana Spiru Haret. 090-0001 090-0002

31 iulie 1919. Corespondență prin care administratorul „Cassei Școalelor” îi mulțumește Anei Spiru C. Haret pentru donația făcută. 140-0001

[17 iunie 1940]. Ciornă a testamentului Anei Spiru Haret. 054-0317 054-0318

17 iunie 1940. Fotocopiere negativ a testamentului Anei Spiru Haret. 054-0321

4 iunie 1941. Act de donație din partea inginerului Spiru C. Haret și Viorica General Gh. Rujinshi ale unor bunuri aparținând lui Spiru Haret (Muzeul Spiru Haret). 054-0296 054-0297 054-0298

6 iunie 1941. Extras din Registrul stării civile pentru morți pe anul 1941 înregistrând moartea lui Ana Spiru Haret. 054-0301

[fără dată]. Aprobarea cursului de trigonometrie scris de Spiru Haret drept carte didactică în urma analizei lui D. Emmanuel, G. Țițeica și Alex. Vaida. 054-0278 054-0281

[fără dată]. Cerere către Spiru Haret, președintele comisie examinatoare pentru absolvirea clasei a VIII-a, pentru a examina elevi rămași corigenți în urma examenului de absolvire. 054-0271 054-0272

[fără dată]. Scrisoare referitoare la elevul Casimir Alexandru, prezentat la examenul de absolvire, secția reală. 054-0084

*

Fotografii

1883. Ana și Spiru Haret 201-0014

1891. Spiru Haret – fotografia #1 201-0006

1906. Spiru Haret – fotografia #2 201-0016

1906. Spiru Haret – fotografia #3 201-0012

22 decembrie 1912. Spiru Haret – fotografia #4 (în anul morții). 201-0021

[fără dată]. Spiru Haret – fotografia #5 201-0008

[fără dată]. Casa în care a locuit Spiru Haret – fotografie din exterior 201-0001

[fără dată]. Casa în care a locuit Spiru Haret – fotografie din interior #1 201-0003

[fără dată]. Casa în care a locuit Spiru Haret – fotografie din interior #2 201-0004

[fără dată]. Casa în care a locuit Spiru Haret – fotografie din interior #3 201-0005