„Reprezentanții partidelor politice și ai Consiliului Frontului Salvării Naționale s-au reunit, vineri după-amiază, la București, în prima ședință plenară, de constituire a Consiliului Provizoriu de Uniune Națională – ca organ legislativ și al puterii de stat până la alegerile libere de la 20 mai – ca urmare a consensului la care s-a ajuns în ziua de 1 februarie. Totodată, noul Consiliu urmează să-și stabilească în actuala ședință componența, forma de organizare și modalitățile de lucru la nivel național și teritorial.

Potrivit celor convenite, noul organism va fi constitui din participanții activi la Revoluția de la 22 decembrie 1989, personalități ale vieții științifice și culturale, muncitori, țărani, intelectuali, tineri studenți, minorități naționale din întreaga țară, precum și de o reprezentare egală a partidelor constituite până la această dată.

În urma dezbaterilor nu lipsite de controverse și pasiuni desfășurate în prima parte a ședinței de constituire a Consiliului Provizoriu de Uniune Națională, reprezentanții partidelor politice și ai Consiliului Frontului Salvării Naționale au stabilit, prin consens, ca din noul organ legislativ al țării, care va funcționa până la alegerile libere de la 20 mai, să facă parte 105 reprezentanți ai partidelor și formațiunilor politice nou create, 106 reprezentanți ai Consiliului Frontului Salvării Naționale, 27 reprezentanți ai uniunilor minorităților naționale și 3 reprezentanți ai Asociației foștilor deținuți politici – în total 241 membri.

Tot prin consens s-a hotărât ca partidele care se vor mai constitui în continuare să intre în componența Consiliului Provizoriu de Uniune Națională ca observatori (Rompres)”.

Sursa: „Adevărul”, 10 februarie 1990.