„Scrisoare deschisă adresată Domnului Ion Iliescu și conducerii Frontului Salvării Naționale

Noi, semnatarii acestei scrisori, oameni ai Iașului, oameni de diferite profesii, vârste și convingeri politice, ne adresăm dumneavoastră, în aceste clipe de grea cumpănă în viața țării, rugându-vă, cerându-vă, să opriți mașina infernală care a dezbinat poporul, care a semănat ură și disperare în țară.

Constatăm astăzi, cu disperată durere, că înainte de 21 decembrie 1989, poporul era unit în durerea și revolta lui, unitate ce a făcut posibilă IZBÂNDA din 21-22 decembrie 1989 împotriva clanului Ceaușescu, Atunci s-a strigat «JOS COMUNISMUL!».

Politica de opresiune, de distrugere fizică și psihică a poporului român, politică dusă de întreaga NOMENCLATURĂ a P.C.R., teroarea SECURITĂȚII și a conducerii MILIȚIEI ROMÂNE, au făcut ca în această țară Partidul Comunist Român (și nomenclaturiștii) să fie blestemați de popor. Poporul s-a ridicat nu împotriva a doi criminali (bolnavi psihic), ci împotriva tuturor celor care au profitat de existența celor doi și au exploatat, umilit și oprimat acest popor.

Sângele vărsat a intensificat și sfințit încă o dată culoarea roșie a tricolorului românesc. Cu toate acestea, nimeni din cei ridicați împotriva P.C.R. nu a omorât nomenclaturiști, ci a cerut numai DREAPTA LOR JUDECATĂ și înlăturarea lor de la conducerea treburilor țării. Aceasta a fost REVOLUȚIA ROMÂNĂ și aceasta se cere și prin PROCLAMAȚIA DE LA TIMIȘOARA!

De ce acum cei care continuă să strige JOS COMUNISMUL! JOS NOMECLATURIȘTII! sunt numiți de dumneavoastră GOLANI, de ce acești oameni au fost atacați în dimineața de 24 aprilie 1990, de ce au fost bătuți, de ce sunt în continuare amenințați? DE CE SUNT REFUZAȚI DE LA UN DIALOG TELEVIZAT? DE CE VĂ TEMEȚI DE ÎNTREBĂRILE LOR? Lăsați ȚARA să afle ADEVĂRUL. Lăsați ȚARA să audă și întrebările și răspunsurile!

Domnul Ion Iliescu, ați avut ȘANSA – nu știm cum și prin ce mijloace și nici pentru ce merite deosebite – să urcați pe scena politică a țării, imediat după căderea dictaturii Ceaușescu. Ați avut șansa de a vă înscrie numele în sfânta carte a ISTORIEI ROMÂNIEI ca un om care, în urma izbânzii revoltei poporului, ar fi trebuit să continue lupta pentru înlăturarea COMUNISMULUI. Ați avut șansa să rămâneți în inimile noastre ca un adevărat conducător al poporului, iubit de o țară întreagă!

Însă nu ați folosit această șansă! Nu ați înțeles că poporul nu poate accepta în fruntea țării NOMENCLATURIȘTII și CONDUCĂTORII aceleiași infernale SECURITĂȚI! V-ați îndepărtat de VOINȚA NAȚIUNII, de idealurile întregului popor!

V-ați înconjurat de vechii și mai noii activiști de partid, de toți acei care până la 21 decembrie 1989 au slujit inumana politică a P.C.R. și a celor din familia Ceaușescu! Ați luat în mâini steagul poporului – încă ud de sângele vărsat – și l-ați trecut în mâinile celor care au susținut politica P.C.R. și a Ceaușeștilor. Și doriți ca la adăpostul acestui steag, al acestor eroi ce și-au dat viața pentru LIBERTATE, să mențineți la putere tot nomenclatura, prin mijloace ce ne sunt multora cunoscute.

Ați ascuns poporului adevărul despre acele zile de după 21 decembrie 1989, ați hotărât ROTIREA CADRELOR P.C.R., ați dus și duceți o politică contrară voinții națiunii și intereselor majore ale țării!

Susțineți mereu, cu orice prilej, că dumneavoastră și cei ce vă înconjoară sunteți EMANAȚIA REVOLUȚIEI! Nu este adevărat! Dacă ați fost acolo, pe baricadele luptei pentru LIBERTATE, nu ar fi auzit întreaga țară, la televizor, în acele momente, vorbele: UNDE-I ILIESCU? CĂUTAȚI-L PE ILIESCU! SĂ FIE ADUS ILIESCU! Unde ași fost? De unde ați fost adus: Un lucru este adevărat! Nu ați fost pe baricadele luptei!

Chiar în aceste condiții, venit în fruntea țării ați fi urmat voința poporului, ați fi condus țara cu oameni adevărați și nu cu aceiași activiști de partid, ați fi condus țara la adevărata eliberare de COMUNISM. Dacă ați fi respectat idealurile REVOLUȚIEI n-ar mai fi contat că nu ați fost fățiș împotriva celor DOI, că n-ați fost în focul luptei pentru LIBERTATE. Dar v-ați dezis de popor, de cauza sfântă a luptei pentru libertate.

Ca o consecință, în flagrantă contradicție cu idealurile revoluției, și pentru a conduce țara cu aceiași nomenclaturiști, ați dezbinat poporul, ați semănat ură, vrajbă și durere, profitând de suferința unui întreg popor.

După ce ați făcut greșeala să susțineți puncte de vedere ale politicii dumneavoastră în legătură cu soarta țării, v-ați dezis mereu de aceste susțineri, ați folosit bucuria poporului pentru începutul LIBERTĂȚII, canalizând-o într-o iubire nejustificată, poate nemeritată de dumneavoastră.. Marea masă a poporului, chinuită, înfometată, terorizată și mai ales neinformată și mereu mințită, fără a ști cu adevărat cine conduce țara, fără a cunoaște că la putere în toată țara sunt aceiași activiști de partid, s-a lăsat dusă în eroare, acordându-vă o dragoste pe care cel puțin acum – când se știe o parte din adevăr – nu o justificați.

Un popor orbit de propaganda comunistă timp de 45 de ani, un popor lipsit de cele mai elementare drepturi, lipsit de cele mai elementare condiții de viață adevărată, de democrație, mințit și acum, nu a avut răgazul să judece pe care cale trebuie să meargă țara!

Și în perioada 1946-1950 s-a strigat NU NE VINDEM ȚARA! Cu același slogan vreți să vă consolidați puterea dumneavoastră și a activiștilor de partid. Cine vrea să vândă țara, cine vrea s-o cumpere?

Și în timp ce susțineți una, faceți alta. Țara are din nou datorii externe? Ce sumă? Pentru ce s-au folosit aceste datorii?

Diferența dintre viața oferită poporului înainte de 21 decembrie 1989 și cea oferită acum este foarte mică. Mai sunt cozi la magazine goale, nu sunt medicamente, însă se poate striga pe stradă aproape orice, se poate face «comerț liber stradal» și se poate spera că poate într-o zi o vom duce mai bine.

Dar în același timp, în posturi de conducere a țării, se înscăunează aceiași conducători ai P.C.R. Și ceea ce e mai grav, aceștia dezbină poporul, mințindu-l!

Începând cu anul 1946 și chiar până în prezent, activiștii de partid – nu membri simpli – s-au făcut vinovați, fiecare într-o anumită măsură, de toate nenorocirile aduse țării. Iar dumneavoastră v-ați înconjurat de acești oameni, împotriva poporului!

Chiar dacă, în aceste momente, realizând neviabilitatea politicii dumneavoastră și a activiștilor cu care conduceți țara, ați dori chiar sincer să îndreptățiți răul făcut țării de P.C.R. din 1946 până în prezent, măcar din respect pentru morții nevinovați ai acestei țări și măcar din frică de Dumnezeu, recunoașteți să nu aveți dreptul de a continua a sta la cârma țării. Nici dumneavoastră, nici activiștii P.C.R.!

Nu susținem pe nimeni. Nu considerăm necesar țării ca în aceste momente, în această stare de confuzie și violență, să se aleagă un PREȘEDINTE. Sunt extrem de mulți oameni în această țară, pregătiți și patrioți, care să preia conducerea țării, pentru o perioadă de 2 ani, până la elaborarea CONSTITUȚIEI.

Și dacă doriți să rămâneți alături de acești oameni, trebuie, sunteți dator în fața națiunii, să acceptați Proclamația de la Timișoara, punctul 8, și mai ales sunteți dator a răspunde în fața țării la câteva întrebări și a îndrepta de urgență rău făcut țării, prin colaborarea dumneavoastră cu nomenclatura P.C.R.

În aceste condiții, noi vă rugăm a răspunde:

 • De ce s-au plătit, pentru 3 luni, activiștilor de partid retribuții mari și nemeritate, pentru activitatea lor anterioară zilei de 21 decembrie 1989, activitate ce nu poate fi considerată decât vinovată?
 • Dece acelor nomenclaturiști care nu puteau fi ROTIȚI prin țară, li s-au făcut dosare de pensionare, stabilindu-se pensii extrem de mari și nemeritate? (Unde este tovarășa Ghițulică?) Ce pensie a primit ministrului justiției, nepoata lui Ceaușescu, Mari Bobu? etc.)
 • De ce nu s-a pus, până în acest moment, în discuția C.P.U.N., recalcularea pensiilor plătite activiștilor pensionați înainte de 21 decembrie 1989, știut fiind că ei primesc și astăzi pensii cuprinse între 5000-10000?
 • De ce ați refuzat să dialogați cu acei care cereau dreptate? (delegația militarilor, greviști, manifestanții din Piața Universității)
 • De ce acum dacă strigi JOS COMUNISMUL! Jos NOMENCLATURIȘTII! Sunt oameni care sar la bătaie, insultă sau strigă isteric ILIESCU! ILIESCU! De ce sunt considerați GOLANI, atât de dvs. cât și de membrii F.S.N., cei care continuă să ceară libertate, democrație?
 • De ce au fost bătuți manifestanții din Piața Universității în dimineața zilei de 24 aprilie 1990?
 • De ce refuzați un dialog televizat cu delegații manifestanților din Piața Universității? De ce refuzați poporului dreptul de a ști adevărul despre cei ce ne conduc și despre zilele Revoluției?
 • De ce – negând adevărul – susțineți că, în toată această perioadă s-a desfășurat o campanie electorală liberă?
 • De ce ați repus în drepturile ei, negate de popor, SECURITATEA? De ce ne mai sunt ascultate convorbirile telefonice? De ce nu ați înființat o adevărată și democratică SIGURANȚĂ a țării, formată din oameni care nu s-au făcut vinovați în fața poporului?
 • De ce țara a făcut mari datorii externe? Cu aprobarea cui? Cum s-au folosit aceste împrumuturi? La ce sumă se ridică în prezent aceste datorii?
 • Ce merite are în istoria țării tovarășul academician Alexandru Bârlădeanu, directorul cotidianului «AZI»? Care a fost activitatea lui și ce pensie a primit și continuă să primească?
 • De ce TELEVIZIUNEA continuă să fie obligată a face propagandă comunistă, a dezinforma poporul, a minimiza aspectele maxime ale realității zilnice?
 • Ce sumă există în contul LIBERTAEA (suma totală de la deschiderea acestui cont până astăzi) și cum au fost folosite sumele de bani?
 • Care va fi orientarea politică a țării? Spre Est sau spre Vest, spre un neocomunism sau spre o democrație adevărată? Vreți să trăim și noi cu adevărat liberi, cu adevărat bine și prosper?

Vă rugăm să nu desconsiderați aceste întrebări, să nu faceți greșeala de a crede că acest popor mințit nu se va trezi cât de curând, să nu faceți greșeala că, pentru noi, libertatea înseamnă puțin mai multă carne și un pașaport! Noi nu vrem, să plecăm din țară! Vrem să rămânem în țara noastră! Vrem Democrație, Libertate și JOS COMUNISMUL!

Vrem ca țara să fie condusă de oameni înțelepți, drepți, de oameni care nu au făcut parte din aparatul de opresiune comunist, de oameni cu adevărat patrioți, spre binele întregii țări, spre prosperitatea reală a națiunii.

Dacă v-ați iubit vreodată țara, dacă ați crezut vreodată în Dumnezeu, dacă respectați sângele vărsat pentru LIBERTATE (din 1946 până în prezent) răspundeți acestei scrisori, făcând țării întregi cunoscut răspunsul dumneavoastră.

Semnează 35 de ieșeni – muncitori, studenți, elevi, oameni de cultură.

*Scrisoarea a fost primită la redacție în data de 17 mai 1990”.

Sursa: „Dreptatea”, 23 mai 1990, p. 2.

[Vlad Mihăilă]