„Ținând seama de eforturile generale care se depun astăzi pentru instaurarea unei vieți democratice în țara noastră, ca urmare a perspectivelor deschise de Revoluția din Decembrie 1989 și având în vedere evenimentele grave petrecute în București în zilele de 13, 14 și 15 iunie a.c. Grupul de inițiativă pentru Solidaritatea Universitară, constituit la Timișoara, adresează tuturor cadrelor didactice, cercetătorilor și studenților chemarea de a se constitui într-o asociație națională a solidarității universitare.

O asemenea asociație are datoria să militeze pentru instaurarea principiilor democratice în viața universitară, pentru promovarea adevăratelor valori ale culturii naționale și universale, pentru realizarea unui învățământ modern în România și pentru participarea conștientă și responsabilă a comunității universitare la abordarea și rezolvarea problemelor de ordin moral și civic cu care este confruntată societatea românească actuală.

Asociația își propune să militeze pentru realizarea unei autentice autonomii universitare, precum și pentru protejarea drepturilor membrilor săi în spiritul demnității profesionale, în contextul general al drepturilor omului. De asemenea, asociația își propune să fie un for de atitudine și educație cetățenească, străin de orice luptă pentru putere, care să acționeze pentru formarea unui autentic spirit public și afirmarea criteriilor esențiale, politice și etice, atât de necesare înțelegerii de adâncime a fenomenelor vieții românești.

Asociația este chemată să participe prin mijloace specific universitare, nonviolente, ale confruntării libere de opinii, prin dialog constructiv, la viața spirituală și politică a țării, aducându-și astfel propria contribuție la realizarea idealului general de integrare a României în familia statelor democratice europene.

Asociația Solidaritatea Universitară”.

(joi, 21 iunie 1990, Aula Universității din Timișoara)

Sursa: „Adevărul”, 23 iunie 1990, p. 2.