„«Acest locaș închinat culturii juridice și statornicirii spiritului de dreptate s-a clădit între anii 1934-1936 prin sârguința profesorilor și prin contribuția și jertfele tineretului studios al Facultății de Drept».

Sub aceste cuvinte, înscrise pe frontonul Aulei Facultății de Drept din București, s-a desfășurat ieri, 18 iunie, conferința de presă a Ligii studenților, la care au participat corespondenți de presă români și străini, precum și un mare număr de studenți. La masa organizatorilor au luat loc reprezentanți ai consiliului Ligii studenților, ai unor reviste studențești, ai Asociației «21 Decembrie», mulți dintre ei vădind în afara oricăror îndoieli semnele agresiunii pe care au suferit-o în ultimele zile. Au prezentat punctul lor de vedere asupra evenimentelor din Capitală, din zilele de 13-15 iunie. Sorin Drăgan, membru al consiliului Ligii studenților și redactor-șef al revistei «Glasul», Eugen Popescu, secretar de redacție la aceeași revistă, Mihai Gheorghiu, vicepreședintele Ligii studenților, Alexandru Nancu, președintele Asociației «21 Decembrie».

Vorbitorii au precizat, aducând o seamă de argumente personale, că fac parte dintre supraviețuitorii evenimentelor din zilele de 14 și 15, când au suferit riposta minerilor, deși studenții și reprezentanții lor – spun ei – n-au făcut decât să îndemne la calm, la păstrarea caracterului non-violent al manifestărilor, la instituirea dialogului, iar atunci când au constatat degradarea acestora, s-au retras în incinta Universității și în cea a Institutului de arhitectură, spre a le apăra de eventuale agresiuni și incendii. Am încercat tot timpul să-i convingem pe ceilalți (studenți, cetățeni? – n.n.) să nu participe la înscenarea forțelor polițienești din ziua de 13, să nu se lase incitați la violență – a spus Mihai Gheorghiu. Nu ne venea să credem ceea ce vedeam în București, acum, după Revoluția din Decembrie – s-a spus în continuare. Când, în sfârșit, seara, forțele de ordine și-au intrat în mână, au început să facă ordine. Dar cum? Au tras în plin. Noi am văzut și am filmat și am încărcat  morți și împușcați în mașinile organizației «Medicins sans frontiéres». Nu ne venea să credem. În jurul orelor 4 din dimineața zilei de 14, situația era sub controlul armatei și poliției. În acel moment, fiind convinși că principalul pericol a trecut, ne-am retras în clubul Universității. La ora 5,21, grupuri de mineri au atacat Universitatea și Institutul de Arhitectură cu o furie de nedescris, lovind oricum și oriunde. Erau înarmați cu bâte, topoare, târnăcoape și lanțuri. Făceau «ordine». Regretăm cele întâmplate la 13 iunie și nu credem că ele pot fi atribuite studenților sau intelectualilor, ci elementelor de la periferia societății, a căror principală caracteristică este manevrabilitatea.

În legătură cu nașterea acestei represiuni, s-a subliniat că ea se datorează în mare măsură dezinformării opiniei publice de către televiziune și presa scrisă, în special de către ziarele «Adevărul», «Dimineața», «Azi», «Libertatea» și «Democrația», dar această afirmație nu a fost argumentată. S-a mai arătat că în cursul zilei de ieri, o delegație a studenților a înmânat un protest scris guvernului și parlamentului. Răspunsul primit a fost: «Ce-ați căutat atunci, ce căutați acum?». În replică, studenții au anunțat că Universitatea din București va intra în grevă generală.

În încheierea conferinței de presă, s-a dat citire unui scurt mesaj către poporul român, în care se face apel la înțelegerea momentului tragic prin care trece țara, scenă a unei lupte politice absolut fără precedent pentru putere și s-au dat asigurări asupra cinstei și caracterului legitim, principial al luptei studenților pentru democrație (M. Iodănescu, Șt. Ciochinaru).

Nota redacției: Aceasta este relatarea la care am fost martori și pe care am consemnat-o pe scurt; de afirmații și de omisiuni nu răspundem. De ele răspund numai și numai vorbitorii din conferința de presă organizată de Liga studenților. Dar în această privință nu suntem noi cei chemați a face lumină”.

Sursa: „Adevărul”, 19 iunie 1990, p. 2.

[Vlad Mihăilă]