Români,

Țara trece prin momente de importanță circulară pentru viitorul neamului românesc. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin puterea de jertfă a tineretului, România iese la lumină după o lungă perioadă de întuneric și teroare, care a pus la grea încercare ființa neamului românesc.

Suntem însă departe de limanul de liniște, de pace și de rodnica trudă după care, am năzuit în anii de opresiune, când numai nădejdea în Dumnezeu și în viitorul Patriei ne-a ținut vie încrederea în noi înșine.

N-am sfârșit bine demolarea dictaturii și între noi apare vrajbă și dușmănie! Spiritul de solidaritate, de înfrățire între toți cetățenii acestei țări a slăbit, de parcă am uitat că suntem fiii acelorași zări, fiii aceluiași pământ.

Pluralismul politic pe care l-a instaurat Revoluția din decembrie, ca nouă structură în viața politică, nu a produs roadele așteptate! Nu a instituit o întrecere loială între partide, ci ne oferă spectacolul întristător al dezbinării, al neînțelegerii între frați.

Frați români!

Numai puterea și sacrificiul nostru sunt în stare să ridice pe harta lumii o Românie nouă, demnă de propria ei istorie. Numai prin noi înșine – aceasta este soluția sigură la nenumăratele probleme cu care avem a ne confrunta! Altă nădejde să nu avem decât în noi înșine! Cu această învățătură ne alegem după patru luni scurse de la Revoluție, precum și după patruzeci și cinci ani de teroare…

Să nu uităm că regimul politic din ultimii patruzeci și cinci de ani nu poporul român l-a ales! Comunismul ne-a fost impus de forțe străine, de conspirația internațională de la sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial, în disprețul suferințelor prin care trecea Țara.

Să nu uităm, de asemenea, că în istoria lumii Revoluția românească din decembrie este prima și, până azi, singura revoluție anticomunistă care merge până la capăt, până la înlăturarea de pe trupul Țării a acestui cancer planetar al totalitarismului, al dictaturii comuniste. În felul acesta, îndepărtând cu totul un jug al robiei și al dezonoarei ce-l puseseră alții pe umerii noștri, poporul român a făcut încă o dată dovada că numai prin tine însuți poți dobândi libertatea și demnitatea! Și, tot așa, numai prin noi înșine vom reuși, mai departe, să ne clădim o țară nouă, după chipul și asemănarea acelor fete și feciori care și-au jertfit viața pentru izbăvirea neamului românesc!

Să uităm de micile noastr patimi, interese și orgolii, și să dăm sensul cel mai adânc și cel înalt pe care-l poate căpăta jertfa copiilor noștri, făcând din România o țară a demnității, a muncii libere și rodnice, o țară a bucuriei de a trăi.

CETĂȚENI AI ROMÂNIEI!

Oricare ne-ar fi planurile de viitor, de viitor ferice, la care avem mai mult ca oricând dreptul să năzuim după atâta suferință, nimic nu vom izbuti dacă nu vom rămâne uniți! În unire vom găsi puterea de care avem atâta nevoie! Chemarea noastră la unire, la înfrățire, se adresează deopotrivă românilor și minorităților naționale, tuturor locuitorilor acestui pământ, căci împreună am suferit, împreună am răsturnat dictatura și tot împreună vom munci pentru o țară nouă!

Ne adresăm, în primul rând, blândului și înțeleptului țăran român.

Voi, țăranii Țării Românești, care prin sudoare și sânge, de mii de ani înnobilați pământul, de la voi așteptăm pilda de înțelepciune și de cumpătare, de înțelegere a ceasului de cumpănă prin care trece Țara: sunt multe grijile, temerile, necazurile și nădejdile voastre. Dar nici una să nu fie mai presus de grija pământului, a ogorului bine lucrat, bine arat, bine muncit! Nu amestecați agricultura cu politica! … Lucrați-vă ogorul cu toată credința că o faceți pentru Țară și Dumnezeu, pentru binele vostru și al tuturor! Pentru vatra noastră strămoșească! Vouă vă datorăm identitatea noastră etnică distinctă! Voi v-ați dăruit lumii sufletul întruchipat în spiritualitatea românească, în tot ce are mai autentic și mai de preț cultura noastră!

Ne adresăm, mai apoi, muncitorimii române! Făuritori ai României moderne! E de neconceput România viitoare fără o muncitorime harnică în uzine și activă în viața publică! Dați toată măsura capacității voastre creatoare, ridicând cât mai curând la nivel european calitatea producției industriale românești! Arătați-vă meșteșugul și dragostea de muncă, de lucrul bine gândit și bine făcut! Prin tine, muncitor român, trebuie să înceapă vindecarea societății românești de boala cumplită a lucrului făcut de mântuială!

Ne punem mari nădejdi în cărturarii neamului nostru! Datoria lor cea mai sfântă este să apere ființa adevărului! Adevărul despre lume, adevărul despre neamul românesc! Ne adresăm cărturarilor, indiferent de crezul lor politic, filozofic, estetic! Să vă fie mai mare și mai neclintită credința în poporul nostru, în dreptatea ce va să se facă vreodată acestui popor! Căci prea multă minciună și prea ticăloasă calomnie s-au adunat în spinarea răbdătorului nostru popor! A sosit acum și ceasul adevărului! Al adevărului nostru românesc! Să-l rostim cu pasiune, cu dragoste, cu gândul numai și numai la binele Țării!

Nădejdea noastră cea mai mare este tineretul Țării! Voi, care ați fost întodeauna, în ceasul cel mai greu, marile jertfe pentru independența și libertatea neamului! Voi, care în decembrie ați ridicat drapelul demnității românești! Păstrați-vă puritatea și intransigența vârstei, generozitatea elanului juvenil! Străduiți-vă să înțelegeți, în toate consecințele sale, situația în care se află societatea românească și acționați cu dăruire în sprijinul acelor mari și eterne interese ale neamului nostru, pentru care și-au adus tributul de jertfă toate generațiile înaintea voastră! Străduiți-vă să rezistați feluritelor tentații care pun la încercare maturitatea și tăria voastră morală! Rămâneți credincioși vouă înșivă, și, așa cum ziua urmează nopții, la fel de sigur este că și ziua de mâine a Țării va fi o zi senină, de lumină și de împlinire a ființei neamului și a noastră a fiecăruia în parte!

Ne adresăm românilor trăitori dincolo de hotarele României! Ne adresăm cu aceeași chemare la înfrățire și unire! De aici, din Țară, ne întristează orice semn de dezbinare între românii din străinătate! Lăsați deoparte neînsemnatele dispute care vă agită viața și luați aminte la interesele cele mari ale voastre, ale noastre, ale tuturor! Numai împreună trăind și acționând, românii din străinătate își vor putea asuma răspunderile firești față de interesele mari, generale, eterne ale neamului nostru. Numai uniți și înfrățiți vă veți putea păstra identitatea națională!

În acest context, facem un dureros apel la Guvernul României, cerându-i să ia toate măsurile ce se impun pentru protejarea românilor din Ungaria, supuși de zeci de ani unui regim de deznaționalizare, iar care acum, în ultimele săptămâni, au ajuns ținta unor amenințări și injurii care lezează nu numai identitatea lor de oameni și români, dar și siguranța persoanei fizice…

Un gând de adâncă recunoștință și de încredere totală pentru bravii ostași ai Țării!

VATRA ROMÂNEASCĂ, odată cu întreg neamul românesc, este mândră să ia cunoștință de legământul sfânt ce l-ați făcut de a nu mai accepta sub nici un chip scoaterea Țării la mezatul marilor puteri! Avem toată încrederea că pregătirea noastră militară a ostașilor va asigura armatei noastre capacitatea de a apăra fruntariile Țării împotriva oricărui vrăjmaș!

În semn de respect și din datoria de jertfă pe care toți românii o avem față de fruntariile Țării, și întru cinstirea Zilei când hotarele Țării au coinic pentru prima oară cu hotarele Limbii române, VATRA ROMÂNEASCĂ, în numele tuturor membrilor săi, dar convinsă să o face în numele tuturor românilor de pretutindeni, cerem ca ziua de 1 Decembrie să fie declarată Ziua Națională a poporului român, a României!”

Sursa: „Dimineața”, 9 mai 1990, p. 1, 2.

[Mădălina Florentina Sandu]