Pe baza planurilor de școlarizare din anul universitar 1989/1990 și 1990/1991, consultate în Arhiva Universității din București, a fost realizat un grafic pentru a facilita „dintr-o privire” comparația nu doar între două planuri de școlarizare, ci practic între două viziuni radical diferite, anul universitar 1989/1990 fiind ultimul început în regimul comunist, în timp ce 1990/1991, era primul an universitar în democrație. Modificările structurale atât în ceea ce privește facultățile, cât și specializările au fost deja prezentate, așa că nu ne rămâne decât să arătăm că numărul total de studenți de la Facultatea de Litere și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine era de două ori mai mare decât cel de la Facultatea de Filologie, creșteri importante înregistrându-se și în cazul celorlalte facultăți, luând în calcul totalul studenților după despărțirea facultăților, precum la Facultatea de Istorie și Filosofie în 1989, când erau 100 de studenți, în timp ce împreună, Facultatea de Istorie și Facultatea de Filosofie aveau 175 de studenți în 1990; să remarcăm că doar Facultatea de Drept prezenta o ușoară scădere a studenților, de la 315 studenți în 1989 la 313 în 1990.

Legenda: FD = Facultatea de Drept, FF = Facultatea de Filologie, FL+FLLS = Facultatea de Litere și Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, FIF = Facultatea de Istorie și Filosofie, FI+FF = Facultatea de Istorie și Facultatea de Filosofie, FM = Facultatea de Matematică, FF = Facultatea de Fizică, FBGG = Facultatea de Biologie, Geografie și Geologie, FB+FG+FGG = Facultatea de Biologie și Facultatea de Geografie și Facultatea de Geologie și Geofizică , FC = Facultatea de Chimie, FT = Facultatea de Teologie, FPPS = Facultatea de Psihologie, Pedagogie și Sociologie, FJ = Facultatea de Jurnalism.

Bineînțeles, în anul universitar 1990/1991 funcționau în Universitatea din București noi facultăți, dar nu noi pentru istoria sa. Astfel, Facultatea de Chimie a făcut parte din Universitatea din București înainte de 1974, iar specializări de pedagogie, și psihopedagogie, precum și sociologie se regăseau înainte de 1977. Dacă Facultatea de Jurnalism a avut o istorie puțin mai complicată, regăsindu-se în istoria învățământului superior sub numele de Facultatea de Ziaristică în anii 1950, în ceea ce privește Facultatea de Teologie, de la intrarea sa în anul 1890 și până în 1948, ea a funcționat în cadrul Universității din București.

Noi facultăți și noi specializări au fost înființate în anii următori, dar semnalul revigorării instituționale la Universitatea din București a fost dat încă din anul universitar 1990/1991.