„Începând cu 22 aprilie 1990, în Piața Universității din București se desfășoară fără întrerupere, zi și noapte, «Manifestația Golanilor».

Între aceasta, pe de o parte, și acțiunile revoluționare din 21 decembrie 1989, pe de altă parte, există o continuitate de participanți, spațiu, forme de acțiuni și aspirații – ceea ce a conferit și conferă deplina legitimitate «Manifestației Golanilor».

Organele puterii provizorii au opus poziției raționale a manifestanților o atitudine constant contrară, întrucât:

  1. Au situat lupta pentru putere deasupra intereselor națiunii.
  2. Nu au soluționat problemele de interes național ce le-au fost aduse la cunoștință, acțiune care ar fi demonstrat atașamentul față de aspirațiile Revoluției și față de cei care au creat condițiile instaurării noii puteri în stat.
  3. Au refuzat dialogul propus de demonstranți pentru identificarea căilor de îndeplinire a aspirațiilor Revoluției din decembrie 1989.
  4. Au transformat Piața Universității, precum și alte locuri din țară în care se manifestează, în spații ale unei noi represiuni, utilizând aceleași forțe și metode comuniste.
  5. Nu au adoptat o atitudine umană față de aceia care au ales lupta până la moarte, prin greva foamei, pentru realizarea idealurilor de libertate și democrație.

Ca participanți activi și permanenți la «Manifestația Golanilor», și ca semnatari ai Proclamației de la Timișoara, ne exprimăm hotărârea neclintită de a ne continua protestul, solicitând cu fermitate înlăturarea structurilor de guvernare comuniste și declarându-ne adversari neîmpăcați ai oricăror forme de totalitarism.

Ținând însă seama că riscul agravării stării sănătății greviștilor foamei ori al pierderii vieții acestora este, pentru noi, inacceptabil, conștiința și statutul nostru de ființe raționale ne determină să recurgem la noi forme ale acestui protest până la preluarea efectivă a puterii de către noile organe de stat (peste 20 zile), întrucât, în prezent, conducerea provizorie a țării este, practic, dizolvată.

– Vom fi prezenți, ca și până acum, pe locul baricadei în fiecare zi de 21 a fiecărei luni a anului, în amintirea eroilor noștri.

– Vom fi, de asemenea, prezenți în Piața Universității în fiecare după-amiază de joi, zi simbolică, intrată în istoria țării, în joia de 21 decembrie 1989.

Revendicările noastre – rămânând neschimbate – trebuie soluționate în prima ședință de lucru a noului Parlament.

«Manifestația Golanilor», neînfrântă, mai puternică, va continua în aceste noi forme și va învinge!

ASOCIAȚIA «21 DECEMBRIE» din BUCUREȘTI

GRUPUL INDEPENDENT PENTRU DEMOCRAȚIE

LIGA STUDENȚILOR

ASOCIAȚIA STUDENȚILOR ARHITECȚI”.

Sursa: „Dreptatea”, 27 mai 1990, p. 1.

[Vlad Mihăilă]