„Liga Română a Veteranilor de Război, analizând evenimentele din perioada 13-15 iunie 1990, și în lumina datoriei ce ne revine, declară următoarele:

  1. Condamnă și declară ca inadmisibilă folosirea brutală a violenței din ziua de 13 iunie 1990, între orele 04-14, principala cauză a escaladării acesteia.
  2. Condamnă cu hotărâre actele de vandalism săvârșite în după amiaza zilei de 13 iunie 1990 și în noaptea de 13-14 iunie și cere anchetarea de urgență a celor vinovați.
  3. Dezavuează violența, jafurile și distrugerile săvârșite în zilele de neuitat de 14 și 15 iunie 1990, de către mineri și cei care i-au dirijat și cere tragerea lor la răspundere materială și penală.
  4. Condamnăm subestimarea forțelor de ordine ale aparatului de stat și înlocuirea lor cu formații muncitorești deghizate în mineri etc.
  5. Condamnăm cu fermitate încercarea de dezbinare a poporului român, în clase sociale, instigând la ură muncitorii împotriva intelectualilor și studenților și chiar împotriva țiganilor.
  6. Cerem cu hotărâre să se renunțe la etichetări cu caracter defăimător.

În aceste clipe dramatice țara are nevoie de liniște, de reconciliere, de respectarea tuturor convingerilor politice constructive ale fiecărui om precum și a legilor țării.

Comitetul de Conducere Provizoriu al LRVR

Președinte St. Cucu”.

Sursa: „Dreptatea”, 21 iunie 1990, p. 2.