„Ministerul Învățământului a luat act cu cea mai mare îngrijorare și mâhnire de evenimentele grave, produse în ultimul timp în Capitală și care, între altele, au afectat profund două dintre cele mai însemnat instituții de învățământ ale țării: Universitatea din București și Institutul de Arhitectură. Laboratoare, colecții de valoare unică în țară, aparataj obținut cu greu din import, cărți și material didactic au fost distruse în mod sălbatic.

Evenimente de o asemenea gravitate s-au petrecut în plină sesiune de examene, când în viața universitară ne aflăm în preajma unor momente importante, precum încheierea cursurilor, examenele de licență, repartizarea în producție a absolvenților și concursul de admitere.

Conducerea Ministerului Învățământului condamnă violență contra instituțiilor de stat și a Televiziunii, comisă la numai câteva săptămâni de la alegerile generale, violență ce pune într-o postură nefavorabilă democrația pe cale de a fi constituită la noi. Dar răspunsul la violență prin violență indiscriminată nu reprezintă o soluție și nu poate contribui în nici un caz la scoaterea țării din criza în care se află.

În acest sens, ținem să subliniem că nici corpul didactic, nici studențimea din Universitate și din Institutul de Arhitectură nu au fost implicați în evenimentele reprobabile petrecute în ziua de 13 iunie la Televiziune și în alte instituții guvernamentale.

Ministerul Învățământului se asociază apelului adresat de Ministerul Culturii Guvernului și noului Parlament de a asigura ordinea publică numai cu ajutorul organelor care au atribuții precise în acest scop.

Cerem Procuraturii să întreprindă acțiuni prompte și energice pentru identificarea celor care au produs distrugerile de la Universitatea din București și Institutul de Arhitectură și pentru traducerea lor în justiție.

În scopul evaluării pagubelor, se vor constitui comisii de către instituțiile afectate. Ținem să informăm opinia publică despre faptul că am primit asigurări din partea Guvernului că acesta va sprijini prin credite recuperarea rapidă a întregului patrimoniu pierdut.

Continuăm să sperăm că actualele greutăți vor fi eliminate, iar rațiunea și echilibrul se vor instaura definitiv în societatea noastră”.

Sursa: „Cuvîntul”, 27 iunie 1990, p. 2.