„Considerăm evenientele ce au planat asupra noastră începând cu noaptea de 12-13 iunie 1990 și până în prezent, ca acțiuni premeditate, de intimidare, de reducere la tăcere, cunoscută fiind atitudinea critică a studenților din Institutul de Arhitectură, precum și a celei mai mari participări a cadrelor didactice din această școală, încă din luna Ianuarie, față de acțiunile antiumane, de denaturarea adevărului, de instaurarea minciunii în locul acestua și instituirea ei drept criteriu de valoare, acțiuni promovate de către ION ILIESCU și cadrele de conducere FSN precum și cu ajutorul mijloacelor de care dispun – puterea legislativă, executivă, judecătorească, organele de ordine, cea mai mare parte și cea mai importantă a mass-mediei.

Aceste ultimel evenimente ne determină să protestăm față de incapacitatea de conducere a guvernului, a președintelui și a actualei conduceri parlamentare – aleși majoritari, în urma unei campanii electorale, influențate cu ajutorul puterii totale avută și înainte de 20 mai 1990 – față de incapacitatea de a rezolva problemele pe calea dialogului.

Considerăm că metodele folosite pentru a soluționa conflictele de idei și aparența liniște instaurată în aceste zile, îndrepta de fapt țara într-un ritm rapid, către catastrofă sau dictatură.

Protestăm împotriva stării de teroare și umilință la care sunt supuși studenții și majoritatea intelectualilor din București, situație proxim-premergătoare dictaturii.

Considerăm situația actuală la fel și chiar mult mai gravă decât înaintea evenimentelor din decembrie 1989 prin situația economică lipsită de perspective ce se profilează, prin noua izolare politică a țării noastre față de Europa, și în plus instigarea unor diferite părți ale populației unele împotriva celorlalte, ajungând până la incitarea fățișă în delațiuni și violențe – cea mai cutremurătoare dramă pe care o poate trăi un popor.

Aceasta este poziția oficială a ASOCIAȚIEI STUDENȚILOR ARHITECȚI astăzi 19.06.1990, față de evenimentele din ultimele zile. Ea va fi înaintată tuturor organelor de presă și va fi afișată în toate locurile publice ale municipiului București.

Ne asumăm întregul risc în cazul în care acest fapt va fi condamnat de către puterea actuală, deoarece considerăm ca un alt risc și cel mai mare pentru noi și pentru acest popor este MINCIUNA”.

Sursa: „???ța Universității”, 12-20 iulie 1990, p. 2.