„În cele 5 luni care au trecut din acest an, minerii din Valea Jiului au rămas datori economiei naționale cu o cantitate de 135000 tone cărbune cocsificabil și energetic în condițiile în care nivelurile de producție stabilite au fost cu circa 50 la sută mai mici decât cele prevăzute în perioada corespunzătoare a anului trecut.

Cele mai importante restanțe aparțin colectivelor de la întreprinderile miniere Lupeni – 50000 tone, Aninoasa 24000 tone, Livezeni – 22000 tone, Vulcan – 21000 tone, Bărbăteni – 18000 tone șamd.

Rezultate deosebit de slabe au fost obținute în lunile aprilie și mai când restanțele s-au amplificat de 6 ori comparativ cu primul trimestru, în ciuda faptului că, prin satisfacerea unor importante revendicări ale minerilor, nu s-au mai înregistrat întreruperi în procesul de extracție. Declinul permanent al producției se explică prin creșterea alarmantă a absențelor nemotivate, nefolosirea integrală a celor 6 ore afectate activității în subteran și imposibilitatea utilizării mijloacelor mecanice din dotare ca urmare, printre altele și a lipsei pieselor de schimb. (Rompres)”.

Sursa: „Dreptatea”, 13 iunie 1990, p. 4.