„Grupul de inițiativă pentru reconciliere și dialog, constituit în cadrul Centrului de calcul al Combinatului Siderurgic Galați, face apel la toate formațiunile și grupările politice sau apolitice, la toate personalitățile independente, să opteze pentru RECONCILIERE ȘI DIALOG ca unică modalitate de soluționare a conflictelor politice și sociale și de instaurare a unei democrații autentice în ROMÂNIA.

Manifestările de forță și violență au generat o atmosferă de tensiune, suspiciune și ură, au produs importante daune materiale, au deteriorat prestigiul țării noastre în lume și au creat o stare de nesiguranță privind posibilitatea izbucnirii unor noi conflicte.

Pentru preîntâmpinarea apariției unor fenomene asemănătoare și asigurarea cadrului favorabil dezvoltării și consolidării noilor structuri democratice, considerăm că opțiunea pentru reconciliere și dialog este singura posibilitate rațională și civilizată de soluționare a problemelor cu care se confruntă societatea noastră.

Optând pentru reconciliere și dialog, este necesar, în primul rând, să înțelegem că democrația nu este numai obligația minorității de a se supune hotărârilor majorității, ci și obligația majorității de a soluționa problemele minorității.

În același timp, soluționarea problemelor politice și sociale trebuie să se facă în concordanță cu principiul enunțat în «Declarația universală a drepturilor omului»: «În exercitarea drepturilor și în folosirea libertăților sale, fiecare om este supus numai limitărilor stabilite de lege, în vederea asigurării, recunoașterii și respectării drepturilor și libertăților celorlalți, cu scopul de a satisface normele moralei, ordinei publice și bunăstării generale într-o societate democratică».

În acest context:

  1. Ne adresăm organelor puterii legislative, executive și judecătorești și cerem să acționeze cu consecvență pentru realizarea și consolidare statului de drept în România, pentru respectarea și aplicarea legilor țării.
  2. Propunerea Parlamentului în vederea preîntâmpinării și dezamorsării tensiunilor sociale, să înființeze o «Comisie pentru reconciliere și dialog».
  3. Susținem inițiativa Președintelui României ca, pe lângă atribuțiile conferite prin lege, să preia și misiunea de mediator.
  4. Solicită Guvernului să organizeze informarea sistematică a opiniei publice asupra evenimentelor de interes național, pentru a evita apariția confuziilor și propagarea zvonurilor generatoare de tensiune.
  5. Facem apel la corespondenții de presă, la radioteleviziune, partidele politice și personalitățile independente, să manifeste bunăvoință pentru ca, până la apariția noii legi a presei, dar și în continuare, să evite publicarea sau difuzarea unor opinii sau informații tendențios selectate, de natură să producă agravarea conflictelor și incitarea opiniei publice.
  6. Considerăm necesar ca presa și cu preponderență radioteleviziunea să acționeze în direcția informării și conștientizării populației asupra întregii problematici a democrației.

Grupul de inițiativă nutrește speranța că APELUL PENTRU RECONCILIERE ȘI DIALOG va găsi ecou în inimile și conștiințele tuturor celor care cred în idealuri de DEMOCRAȚIE, LIBERTATE ȘI DEMNITATE.

Membrii grupului de inițiativă

Mihail CRISTESCU – director, independent, Tudorel POPA – analist, membru al M.E.R., Petre RĂU – analist, membru al P.N.L., Ion TURCU – programator, membru al F.S.N., Aurel LĂPUȘNEANU – lider sindical, independent”.

Sursa: „Adevărul”, 27 iunie 1990, p. 1, 3.

[Alexandru Cîță]