„Având în vedere că în cursul lunii decembrie 1989 poporul român s-a ridicat împotriva unui regim de guvernare inuman;

Ținând seama că pentru realizarea acestui scop s-au produs tragice sacrificii de sânge, a căror existență nu mai poate permite nimănui acceptarea în continuare a vreunui compromis în ceea ce privește înlăturarea structurilor de putere comunistă sau a oricăror forme de guvernare totalitară;

Luând în considerare împrejurarea, că, în ansamblul evenimentelor revoluționare din decembrie 1989, lupta manifestanților din București, Sibiu, Cluj, Brașov, Tîrgu Mureș, Arad, Cugir, Galați și din alte localități în ziua de 21 decembrie 1989 a avut un rol de o importanță deosebită;

Luând, de asemenea, în considerare, faptul că, în mod netăgăduit, Piața Universității din București a constituit, în ziua și noaptea de 21 decembrie 1989, spațiul principal de manifestare a aspirațiilor poporului român cu privire la instaurarea unui sistem democratic de guvernare;

Având în vedere că ansamblul evenimentelor revoluționare din decembrie 1989 (în care se includ, ca parte integrantă, și cele desfășurate atunci în Piața Universității) constituie factorul ce a determinat înlăturarea autorităților dictatoriale și a creat condițiile pentru funcționarea actualelor organe provizorii ale puterii;

Constatând că participanții la evenimentele revoluționare din 21/22 decembrie 1989 și-au dorit pe deplin, cu acea ocazie, sinceritatea convingerilor patriotice;

Observând de asemenea că – în aceste condiții – recunoașterea legitimității acțiunilor revoluționare din decembrie 1989 se răsfrânge, inevitabil, și asupra acțiunilor participanților la actuala manifestație pașnică din Piața Universității, care – în mare parte – s-au aflat în același loc, scandând lozinci identice și în noaptea de 21/22 decembrie 1989;

Accentuând că între formele de luptă utilizate în decembrie 1989 și cele folosite de către manifestanții pașnici din Piața Universității nu există deosebiri și că, prin urmare, ceea ce nu a fost nociv atunci nu poate fi nici acum;

Având în vedere că acestor manifestanți le sunt solidari din ce în ce mai mulți demonstranți pașnici din alte orașe ale țării;

Ținând seama că, după 22 decembrie 1989, în România se constată o îndepărtare treptată, dar certă, de la aspirațiile inițiale de ansamblu ale mișcării revoluționare din decembrie 1989, ceea ce a determinat nemulțumirea a milioane de cetățeni, care au aderat la «Proclamația de la Timișoara» din 11 martie 1990, (document în care sunt sintetizate aceste aspirații); constituindu-se în Alianța Națională pentru Proclamația de la Timișoara.

Având în vedere că, în România, și după 22 decembrie 1989 sunt încălcate drepturile fundamentale ale omului, recunoscute anterior de această țară prin aderarea, printre altele, la

«Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice» (adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite), precum și la «Documentul final al Reuniunii de la Viena al reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa» (adoptat la 15 ianuarie 1939);

Ținând seama, în acest sens, de stânjenirea constantă de către actualele organe ale puterii provizorii, a exercitării dreptului la libertatea de exprimare a opiniei civice și politice, a dreptului de întrunire pașnică, a dreptului de asociere liberă și a altora asemănătoare;

Dată fiind acțiunea sistematică a organelor puterii provizorii de dezinformare a opiniei publice cu privire la conținutul real și la solicitările manifestației pașnice din Piața Universității și din alte orașe ale țării;

Constatând refuzul sistematic al organelor puterii provizorii de a lua în considerare în cadrul unui dialog, orice revendicări legate de eliminarea din structurile de putere (organele legislative, administrative, de justiție, procuratură, armată, poliție, securitate) a nomenclaturii retribuite a fostului partid comunist român, vinovată de inițierea, promovarea și menținerea unei politici constant inumane, care a culminat cu un genocid;

Date fiind insultele, calomniile și amenințările adresate în mod repetat manifestanților pașnici din Piața Universității și celor solidari cu ei din alte orașe ale țării, de către reprezentanții organelor puterii provizorii;

Ținând seama de violențele, abuzurile și alte procedee ilegale folosite de către poliție împotriva manifestanților pașnici din Piața Universității, îndeosebi în dimineața zilei de 24 aprilie 1990;

Având în vedere tolerarea de către organele puterii provizorii a actelor de denigrare, amenințare, provocare și – uneori – chiar de violență, exercitare în diverse orașe din țară de către grupuri, forțe sau persoane, împotriva manifestanților solidari cu cei din Piața Universității;

Subliniind din nou că manifestanților pașnici din Piața Universității, precum și cei solidari cu ei din celelalte orașe ale țării nu se implică în campania electorală, întrucât, pe de o parte, obiectivul lor este înlăturarea oricăror forme de guvernare totalitară (inclusiv comunistă), iar pe de altă parte, toate partidele, formațiunile sau grupările politice din România au declarat explicit prin platformele lor că luptă pentru ruptura completă cu sistemul politic, economic și social comunist;

Dat fiind, în sfârșit, avertismentul organelor puterii provizorii cu privire la o iminent acțiune a forțelor de ordine împotriva celor care, la fel ca și în 21/22 decembrie 1989, se află din nou în Piața Universității din București, folosind aceleași mijloace pașnice și scandând lozinci identice referitoare la înlăturarea comunismului și instaurarea în România a democrației.

Manifestanții pașnici din Piața Universității, exprimând și voința celor solidari cu ei din celelalte orașe ale țării

DECLARĂ:

Solicităm trecerea noastră imediată sub protecția directă a opiniei publice internaționale și a Organizației Națiunilor Unite, urmând ca această organizație să identifice formele concrete de exercitare a acestei protecții, fără a se aduce nici o atingere suveranității, integrității și libertății României.

MANIFESTANȚII DIN PIAȚA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI

ASOCIAȚIA «21 DECEMBRIE»

GRUPUL INDEPENDENT PENTRU DEMOCRAȚIE BUCUREȘTI

LIGA STUDENȚILOR

ASOCIAȚIA «16-21 DECEMBRIE»ˮ.

Sursa: „Dreptatea”, 19 mai 1990, p. 1, 4.

[Vlad Mihăilă]