„Partidul Național Țărănesc – creștin și democrat consecvent programului și practicii sale permanente, a condamnat întotdeauna violența sub orice formă și de oriunde ar veni. PNȚ-cd, membrii săi nu au agresat niciodată pe nimeni și nici nu au instigat vreodată la agresiune sau violență.

Cu toate acestea, partidul nostru credincios principiului non-violenței a fost grav agresat în ziua de 14 iunie 1990, orele 5 dimineața, când un grup numeros de indivizi, îmbrăcați (sau – poate – travestiți) în echipament de miner, au intra cu forța în sediul central al partidului nostru din București, Bulevardul Republicii nr. 34 ca și în localul redacției ziarului «Dreptatea».

Invadatorii, înarmați cu răngi, topoare și târnăcoape, au procedat la maltratarea gravă a persoanelor găsite în interiorul celor două localuri, apoi s-au dedat la distrugerea ușilor, ferestrelor și mobilierului, la sustragerea și incendierea arhivelor, bibliorafturilor, dosarelor și bibliotecii. S-au spart, de asemenea, dulapurile metalice, sertarele, birourilor. S-au distrus și s-au însușit utilakele și aparatura din dotarea sediului (mașini de scris, aparate de multiplicat, telefaxuri, calculatoare, aparate de reprodus, logistică de birou etc.). De asemenea, s-a spart casa de bani prin tăiere cu aparat de sudură și s-au sustras sumele existente – aparținând bugetului partidului nostru. Ocupanții sediului au rămas în încăperi până în ziua de 15 iunie 1990.

În aceeași zi au fost sparte și devastate locuințele personale ale d-lor Corneliu Coposu și Ion Rațiu, de către oameni aduși cu mai multe camioane ghidate de o dubă albastră.

Cerem, ca atare – Procuraturii și organelor de resort, să ia de urgență măsuri pentru inventarierea daunelor ca și pentru stabilirea culpabilității și pedepsirea celor vinovați.

Ținem, de asemenea, să facem, și pe această cale, precizarea că afirmațiile despre implicarea unor membri din conducerea PNȚ-cd în violențele din 13, 14 și 15 iunie 1990 sunt cu totul lipsite de temei. Astfel, nici dl. Ion Rațiu, nici dl. Liviu Petrina, nu au niciun fel de amestec și niciun fel de participare la violențele din 13, 14 și 15 iunie.

În legătură cu asemenea acte de violență, credincioși principiilor toleranței creștine și spiritului democratic, o dată în plus, dorim să ne exprimăm profundul nostru dezacord față de recurgerea la forță, indiferent din parte cui ar veni” .

Sursa: „Dreptatea”, 21 iunie 1990, p. 1.