„Luând act de declarațiile studenților și salariaților institutului, precum și de comunicatele Comitetului Sindicatului Liber și Independent din Institutului de Arhitectură, Asociației Studenților Arhitecți și Uniunii Arhitecților, Senatul Institutului de Arhitectură din București, întrunit la 21 iunie a.c., condamnă toate actele de violență din zilele de 13, 14 și 15 iunie 1990, reafirmându-și adeziunea la principiile democratice și ale respectării drepturilor omului. Senatul consideră că mai grave chiar decât agresarea fizică a oamenilor și daunele materiale sunt prejudiciile aduse prestigiului instituției respective, în ansamblu, și tuturor membrilor săi, prin campania de calomnii și dezinformare deliberată, favorizată de persoane oficiale și neoficiale, precum și de către televiziune și o parte din presă, care încerarcă să acrediteze ideea că atacarea în trei rânduri și ocuparea Institutului de Arhitectură «Ion Mincu» au fost justificate și că ar fi de condamnat numai «unele exagerări». Totodată, Senatul se solidarizează cu cei agresați și constată că, datorită agresiunilor, distrugerilor și jafului, este imposibilă reluarea imediată a procesului didactic, dar declară că va face tot posibilul pentru ca activitatea didactică să fie începută cât mai repede. De asemenea, Senatul consideră că reluarea cursurilor ar trebui să fie înlesnită de o urgentă luare de poziție oficială din partea Comisiei parlamentare de anchetă, care să clarifice și să înlăture toate suspiciunile și intoleranța ce persistă în legătură cu colectivul institutului, dând garanții oficiale în privința asigurării unui climat normal acestei activități (Rompres)”.

Sursa: „Dreptatea”, 26 iunie 1990, p. 3.