„Nu a existat în istorie dictatură care, după abolire, să nu fi încercat revenirea la putere. Acest lucru este valabil și în cazul dictaturii comuniste, parțial înlăturată de revoluția începută în decembrie 1989. Reinstaurarea dictaturii creează tensiune și temeri ce se manifestă astăzi în rândul populației, ea fiind cauza reală a manifestațiilor din ultimele săptămâni.

Acum, în preajma alegerilor, printre ale căror scopuri ar fi legitimizarea unui parlament și a unui guvern, capabile să asigure liniștea și calmul atât de necesare desăvârșirii revoluției, declarăm:

Punctul 8 al Proclamației de la Timișoara ar fi o garanție pentru împiedicarea reinstaurării dictaturii comuniste. Totodată, pentru ca cetățenii să-și poată exprima liber opțiunile în spiritul punctului 8 al Proclamației de la Timișoara, este nevoie de informarea lor obiectivă în legătură cu evenimentele din ultima perioadă.

De aceea:

Sprijinim cererile manifestanților din București și din celelalte orașe de a aduce la cunoștința opiniei publice adevărul despre evenimentele din 12 ianuarie, 28-29 ianuarie, 18 februarie, 16-20 martie și 24 aprilie a.c.

Dacă guvernul – care a acceptat să poarte dialog cu reprezentanții manifestanților din București – va refuza să rezolve revendicările acestora, sau dacă va recurge din nou la metoda dezinformării, vom folosi alte metode pentru a exprima dorința noastră unanimă.

Protestăm împotriva amânării nejustificate a proceselor legate direct de evenimentele din decembrie. Reluarea – respectiv începerea – proceselor este o condiție de bază a reconcilierii naționale.

Protestăm împotriva ilegalităților ce se comit cu ocazia campaniei electorale. Suntem de părere că vizitele în întreprinderi, monopolizarea radioului și televiziunii, folosirea avionului prezidențial în această campanie constituie abuz de putere.

Protestăm împotriva acelei decizii judecătorești, injuste, care împiedică participarea în alegeri a doamnei Smaranda Enache și a domnului Kincses Elöd.

Condamnăm manifestările brutale care urmăresc intimidarea alegătorilor și a candidaților la alegeri care au culminat cu atacarea de o violență incredibilă a domnului Radu Câmpeanu.

Uniunea Organizațiilor de Tineret Maghiare din România”.

Sursa: „Viitorul”, 9 mai 1990, p. 1.

[Vlad Mihăilă]