„Subsemnatul Marian Teofan Munteanu, domiciliat în București, student la Facultatea de Litere – Universitatea din București, declar următoarele:

– întreaga mea acțiune și prezență în societatea românească a fost îndreptată împotriva sistemului comunist, împotriva ideologiei sale distrugătoare. Mi-am pus toată puterea și capacitatea – câtă voi fi avut – în slujba națiunii române, luptând pentru Libertate și Adevăr.

– datorită acestei activități am fost urmărit și anchetat de către organele securității statului socialist. Aducerea la cunoștința opiniei publice a dosarului meu (care se află probabil la sediul securității din str. Eforiei, et. 6, la căpitanul Barbu și în legătura cu care pot aduce mărturiile a numeroși colegi și profesori) ar demonstra caracterul mincinos și denigrator al campaniei de presă lansate împotriva mea de către elemente comuniste nomenclaturiste.

– consider că o discuție în presă cu asemenea infractori ar fi înjositoare nu numai pentru mine, cât mai ales pentru principiile și idealurile pe care le susțin.

– pentru a aduce, însă, liniște în sufletul prietenilor atinși de mâhnire și îndoială, fac următoarea mărturisire de credință:

– SUNT ROMÂN! SUNT CREȘTIN! SUNT EMINISCIANIST! AM FOST HULIGAN ÎN 21 DECEMBRIE ȘI ACUM SUNT GOLAN! AM FOST ANTICOMUNIST! SUNT ANTICOMUNIST! VOI FI ANTICOMUNIST”.

Sursa: „Dreptatea”, 2 iunie 1990, p. 4.