„În zorii zilei de 14 iunie 1990, un grup de agresori înarmați cu bâte, drugi de fier, bastoane și cozi de lopeți au invadat sediul central al Partidului Național Țărănesc, creștin și democrat și redacția ziarului Dreptatea, din Bulevardul Republicii nr.34, precum și alte sedii  ale partidului.

Agresorii s-au dedat la acte de vandalism, lovind cu sălbăticie persoanele aflate în sedii și la redacție și distrugând mobilierul, utilaje și aparatură deosebit de valoroasă.

Motive întemeiate permit să se afirme că această acțiune constituie o consecință a declarațiilor incitatoare a autorităților referitoare la evenimentele petrecute în Capitală în cursul zilei de 13.06.90, difuzate într-un scenariu adecvat de mijloacele de mass media, care mai au permisiunea să activeze.

În legătură cu aceste evenimente conducerea P.N.Ț.-c.d. declară solemn că nu a inițiat și nu a participat la nici una din manifestațiile mai sus menționate și că dezaprobă cu hotărâre actele de violență care au dus la atacarea unor instituții, cu distrugerea de bunuri și victime omenești, indiferent de autorii lor.

Am luat act cu indignare de insinuările și chiar afirmațiile făcute într-un comunicat al guvernului, că la sediul central P.N.Ț.-c.d s-ar fi găsit arme, muniții, sticle cu benzină și droguri, mistificări ce depășesc înscenările practicate în perioada 1946-1947 de regimul comunist ca să justifice scoaterea în afara legii a P.N.Ț.

Față de situația gravă creată, protestăm cu toata energia contra acestor încălcări ale drepturilor și libertăților cetățenești și cerem guvernului să ia măsurile legale ce se impun pentru curmarea agresiunilor, evacuarea celor care ocupă în mod abuziv sediile, identificarea lor și tragerea la răspundere penală a acestora și a instigatorilor.

CONDUCEREA PARTIDULUI NAȚIONAL ȚĂRĂNESC – CREȘTIN ȘI DEMOCRAT”.

Sursa: „Dreptatea”, 19 iunie 1990, p. 1.

[Vlad Mihăilă]