„Sunt inginerul Mănucu Ioan, din Craiova strada Horezului Bl.2 sc. A, et.V, ap.13, până la data de 15.06.1990 salariat al Regionalei de Căi Ferate Craiova, având funcția de șef de secție la Secția de Instalații Fixe de Tracțiune Electrică (I.F.T.E.) nr. 1 Craiova.

La data de mai sus mi s-a desfăcut contractul de muncă întrucât prin poziția mea și cua autoritatea de decizie pe care mi-au permis-o prevederile instrucționale am încercat să împiedic deplasarea trenurilor suplimentare în noaptea de 13/14.06.1990, cu mineri la București. Această acțiune care a constat în scoaterea tensiunii din linia de contact a stației Lainici din defileul Jiului pentru a nu permite circulația trenurilor electrice suplimentare cu mineri, acceleratele 242/II și 242/II, care nu se încadrau în prevederile art. 38 din «Instrucția pentru comanda prin dispecer energetic feroviar a instalațiilor fixe de tracțiune electrică», am inițiat-o și din următoarele motive:

  1. Vexațiunile și altercațiile între cetățeni sunt categorisite ca delicte penale și incriminate de lege. Deci și orice organizare și executare de transporturi de categorii de populație angrenată în conflicte reprezintă o încălcare a prevederilor codului penal și implică responsabilitatea organizatorilor (a se vedea incriminările făcute inculpaților Ion Dincă și Pavel Aron cu ocazia transporturilor gărzilor patriotice la Timișoara);
  2. Statul are instituții pentru apărarea ordinii de drept: procuratură, justiție, poliție și armată;
  3. Transporturile feroviare sunt o instituție de interes național și nu sunt la dispoziția unor grupuri de interese din afara sau dinlăuntrul lor;
  4. Prin organizarea acestor transporturi MCF și RCF Craiova au încălcat punctele 1 și 7 din comunicatul Biroului Executiv al Guvernului României cu privire la întărirea ordinei și disciplinei în procesul de producție, din februarie 1990 prin:

– organizarea de transporturi neprevăzute în contracte care au perturbat masiv programul de transport și graficul de circulație, trenurile 242/II, 242/III și 242/IV circulând cu regim accelerat cu «locomotiva antemergătoare» în fostul sistem prezidențial.

– cele trei trenuri, pentru transport de populație angrenată în conflict, pe R.C.F. Craiova s-au format în stațiile Motru Est pentru mineri, Craiova și Slatina prin anularea trenurilor de persoane 1512, 1004 și 2014 și întreruperea în parcurs sau anularea călătoriilor celor care au plătit pentru aceasta;

– Prin organizarea acestor transporturi M.C.F. și respectiv R.C.F. Craiova au provocat «periclitarea unor activități ale economiei naționale și perturbarea vieții social-culturale a țării», fapte incriminate de Statutul disciplinar al personalului din unitățile de transporturi (Decret al Consiliului de Stat nr. 360/1976) la art. 5 al 2.

– Statul român, corespunzător declarațiilor primului ministru la conferința de presă și la interviul Televiziunii franceze prezentate la TVR în 16 și 17.06.1990, nu a solicitat și organizat deplasarea minerilor la București, ba chiar a încercat să-i întoarcă din drum.

Menționez că operațiunile de scoatere a tensiunii din linia de contact s-au efectuat cu respectarea întocmai a regulamentelor căii ferate cu privire la aceasta.

Față de cele de mai sus, solicit comisiei parlamentare următoarele:

Intervenție pentru reintegrarea subsemnatului la vechiul loc de muncă cu aceleași drepturi, avându-se în vedere măsura abuzivă a desfacerii contractului de muncă;

Implicarea materială, penală și civilă a factorilor responsabili de organizarea transporturilor de mineri și alte categorii de populație angrenate în conflict la București în pagubele provocate de aceste zile de 14 și 15.06.1990;

La nivelul R.C.F. Craiova aceștia sunt: ing. Dobre Gheorghe directorul general al R.C.F., ing. Davidescu Ion directorul tehnic cu probleme de mișcare și comercial, ing. Goșa C-tin directorul tehnic cu probleme de instalații și ing. Vulpeanu Silviu, directorul tehnic cu probleme de linii.

Toți aceștia au fost prezenți în noaptea de 13/14.06.1990, au organizat și urmărit circulația acestor trenuri cu destinație specială către București.

La nivelul M.C.F. aceștia sunt: ing. Burada Cornel ministrul C.F. Acesta și cu personalul omolog funcțiilor de la R.C.F. Craiova au organizat și coordonat circulația trenurilor cu destinație specială către București.

De menționat că în prezența subsemnatului, ing. Dobre Gheorghe și ing. Goșa C-tin au purtat o convorbire în acest sens cu domnul ministru și respectiv dl. director Date care erau alarmați cu privire la întreruperea alimentării LC pe defileul Jiului.

Introducerea în mod expres în instrucțiunile căii ferate a prevederii că sunt interzise organizarea și desfășurarea transporturilor de categorii de populație angrenate în conflicte, aceste fapte căzând sub incidența CP ca favorizatoare de conflict.

Având în vedere caracterul transporturilor feroviare, instituție de interes național, să se prevadă legislativ, pe diferite trepte ale ierarhiei administrative, colective restrânse sau lărgite de conducere, după caz, cu participarea la paritate a sindicatelor față de șefii ierarhici pentru ca să se evite pe viitor utilizarea acestora, de grupuri de interese din afara sau din interiorul acestei instituții. Aceasta în contextul diversității opțiunilor politice ale salariaților. Propunerea poate fi utilizată și pentru celelalte unități de stat.

Menționez că sunt căsătorit, am doi copii, am lucrat timp de 23 de ani la R.C.F. Craiova, fără a schimba locul de muncă, și sunt fără falsă modestie unul dintre bunii specialiști în electrificarea căii ferate.

Domnilor, doresc lămurirea cu claritate a problemelor ridicate de situația din 13, 14 și 15.06.1990 din București și de asemenea vă doresc succes în activitatea dumneavoastră parlamentară.

Nota redacției. Vom republica în atenția aceleiași comisii parlamentare, în numărul nostru de mâine, Comunicatul Sindicatului Liber și Independent secția I.F.T.E. 1 R.C.F. Craiova”.

Sursa: „Viitorul”, 27 iunie 1990, p. 1, 2.

[Vlad Mihăilă]