„Rezultatele alegerilor de la 20 mai vor fi prelucrate și transmise pe liniile telefonice cu ajutorul calculatoarelor electronice. În acest scop specialiștii Societății Mixte Româno-Americane «Romcontrol-Data» au început instalarea aparaturii necesare în principalele centre reședință de județ, precum și la Biroul Electoral Central. Cum toate cele 120 de calculatoare solicitate și alte 30 astfel de echipamente, ce vor fi păstrate în rezervă, se află deja în țară, cel mai târziu la sfârșitul acestei săptămâni prima rețea națională de prelucrare și transmitere automattă a datelor va deveni operațională. După punerea în sistem a echipamentelor și efectuarea testelor, fiecare centru teritorial va fi preluat de specialiști de la Institutul de Tehnică de Calcul București, în vederea implementării programelor. Și un alt element demn de reținut este acela că, pentru evitarea unor eventuale «accidente» pe circuite, au fost luate toate măsurile ca accesul neautorizat în sistem să nu fie posibil. După alegeri, rețeaua de calculatoare va rămâne la dispoziția Comisiei Naționale de Statistică, urmând să i se alăture și alte rețele de calculatoare pentru prelucrarea datelor în transporturile feroviare, gestionarea economică a unor întreprinderi sau pentru modernizarea activității în întreprinderile turistice. N. Militaru”.

Sursa: „Adevărul”, 24 aprilie 1990, p. 3.