„Întrebarea dacă Frontul Salvării Naționale va participa sau nu la alegeri, vehiculată de mai mult timp în opinia publică, a priit, în sfârșit, un răspuns. În ședința sa de ieri după-amiază, Consiliul F.S.N a hotărât cu o mare majoritate de voturi (doar 8 voturi contra și 2 abțineri), ca Frontul să participe la viitoarele alegeri în calitate de Front. În cuvântul președintelui Consiliului, dl. Ion Iliescu, ca și în intervențiile numeroșilor vorbitori au fost avansate, pe lângă diferite puncte de vedere deosebite, numeroase argumente care justifică decizia adoptată. S-a arătat, astfel, că participarea la alegeri a fost solicitată de numeroase unități din teritoriu, precum și de colective de oameni ai muncii de la Uzinele «Republica», «I.M.G.B», «Danubiana», «23 august» din București, precum și de reprezentanții minerilor din Maramureș și Valea Jiului, de reprezentanții a diferite organizații sindicale și de tineret. Legitimitatea Frontului a fost dată de către revoluția care l-a generat. Iar platforma sa vizează nu numai trei luni ci o întreagă perioadă de perspectivă care are în vedere reînnoirea societății românești pe diferite planuri. De altfel, chiar și experiența țărilor socialiste, unde au fost create organisme similare, constituie un argument în favoarea participării Frontului la alegeri. Mai mulți vorbitori au calificat decizia participării la alegeri ca un moment deosebit de important al vieții politice din țara noastră, în noua etapă în care a intrat România după Revoluția din decembrie. Ținând cont de timpul scurt care a mai rămas până la alegeri, de discuțiile purtate cu diferitele partide politice, Biroul Executiv al Frontului a propus Consiliului ca data alegerilor să fie schimbată de la sfârșitul lunii aprilie la 20 mai 1990. Propunerea a fost adoptată cu numai 2 abțineri de către membrii Consiliului. O largă unanimitate de vederi s-a realizat și în legătură cu o altă sugestie pe care Biroul Executiv a prezentat-o Consiliului. Este vorba de sarcina pe care a primit-o guvernul de a pregăti un proiect de decret-lege prin care să acorde partidelor politice subvenții electorale din partea statului și, în același timp, să se interzică primirea de ajutoare în acest scop din străinătate. O susținută discuție s-a purtat în legătură cu eventuala participare a observatorilor O.N.U. la alegerile din România. Pornindu-se de la experiența trecutului, de la necesitatea îmbunătățirii continue a imaginii țării noastre în lume, atât de mult deteriorată de regimul de dictatură, în final s-a decis ca Consiliul Frontului Salvării Naționale să-și manifeste disponibilitatea față de o astfel de participare.

S-a convenit ca în perioada imediat următoare Consiliul Frontului să completeze și să îmbunătățească programul cu care Frontul se va prezenta în alegeri.

GABRIELA STANCIU”.

Sursa: „Tineretul liber”, 24 ianuarie 1990, p. 1, 2.

[Vlad Mihăilă]