„Condamn cu toată asprimea actele de vandalism petrecut în Capitala țării noastre în ziua de 13 iunie. Niciun stat civilizat nu poate îngădui să-i fie puse în primejdie ordinea, viața cetățenilor. Consider că guvernul nostru a dat semne de slăbiciune îngăduind atâta vreme dezordinea produsă de acești barbari în centrul Capitalei. A sosit vremea să se ia măsuri hotărâte pentru restabilirea ordinei și pedepsirea vinovaților, inclusiv a celor care au incitat la ură și la violență.

Dacă față de unele principii benefice în raport cu devenirea unei societăți în spectaculoasa prefacere, cum este cazul la noi, democrația obligă la dialog și comunicare, atunci când aceste principii devin contrariul lor și deci nocive prin modalitățile de afirmare și manifestare trebuie să se riposteze cu fermitate.

Degenerând în aceste de vandalism și comportări subumane, aceste «luări de poziție» au atins paroxismul tocmai în aceste zile în care era firesc să lăsăm evenimentele să se desfășoare linișitit și normal, după primele alegeri libere.

Sunt cu totul de partea acelor oameni de bun simț care dezaprobă profund aceste acte, dar nu numai pe cei care le-au săvârșit, ci pe toți aceia care (și din păcate nu puțini!) au întreținut o atmosferă de tensiune și instalitate, îndemând la ură, intoleranță și violență.

Personal, regret mult antrenarea tineretului, a studenților în aceste forme de manifestare a unei așa-zise opoziții sau opțiuni politice.

Nădăjduiesc într-o adresare curândă a țării, în virtutatea datelor esențiale ce caracterizează neamul nostru: simțul măsurii și al dreptății.

Prof. dr. Nicolae Stoicescu

Ministrul Cultelor”.

Sursa: „Dimineața”, 16 iunie 1990, p. 3.