Guvernul Provizoriu al României

(26 decembrie 1989-27 iunie 1990)

După Revoluția din Decembrie 1989 în România a fost instituit un Guvern Provizoriu condus de Petre Roman în calitate de prim-ministru. Pe parcursul primei jumătăți a anului 1990 au avut loc mai multe schimbări în componența acestui Guvern, dar trebuie amintite câteva exemple cu persoanele care au ocupat portofolii în acea perioadă:

Nicolae Militaru (Ministrul Apărării)

Atanasie Victor Stănculescu (Ministrul Economiei Naționale)

Ștefan Nicolae (Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare)

Gheorghe Caranfil (Ministrul Chimiei și Petrochimiei)

Victor Murea (Ministrul Petrolului)

Ion Aurel Stoica (Ministrul Industriei Construcțiilor de Mașini)

Anton Vătășescu (Ministrul Industriei Electrotehnicii, Electronicii și Informaticii)

Adrian Georgescu (Ministrul Energiei)

Andrei Pleșu (Ministrul Culturii)

Mihai Șora (Ministrul Învățământului) și Mircea Angelescu (Ministrul Sportului).

Din componența amintită, observăm prezența după 1989 a unor ministere precum cel al Petrolului, Chimiei și Petrochimiei sau Industriei Construcțiilor de Mașini care atestă urme ale importanței acordate în regimul politic precedent pentru industriei. Dezvoltarea industrială a fost realizată prin derularea unui proces de industrializare forțată ce a ținut prea puțin cont de posibilitățile de dezvoltare ale țării și de contextul internațional în care s-a petrecut.

Urmele sale încă sunt prezente pe tot cuprinsul țării, chiar și la peste 30 de ani distanță și în ciuda unui proces inerent de dezindustrializare desfășurat după 1989. De asemenea, observăm noi ministere create prin transformarea unor structuri vechi (Ministerul Culturii în locul Consiliului Culturii și Educației Socialiste sau Ministerul Industriei Electrotehnicii, Electronicii și Informaticii în locul Ministerului Electrotehnicii) sau ministere noi (Ministerul Sportului).

După mineriada din 13-15 iunie 1990, la 28 iunie 1990 a fost format un nou Guvern, condus tot de Petre Roman, dar era din ce în ce mai clar că viziunile sale asupra viitorului României și cele ale lui Ion Iliescu, primul președinte ales al României după 1989, erau radical diferite. La 16 octombrie 1991, un nou guvern avea să fie instalat, de data aceasta condus de Teodor Stolojan, ce-i drept un guvern la fel de efemer.

Sursa: Stelian Neagoe, Istoria guvernelor României de la începuturi – 1859 până în zilele noastre – 1999, ed. a II-a, București, 1999,  p. 247-263.