Anul 1975 a reprezentat un an cu mai multe schimbări structurale importante în sistemele de cercetare și învățământ din România, prin trecerea multor institute de cercetare din cadrul Academiei RSR în cadrul mai multor instituții de învățământ superior. Măsura realizată prin Decretele nr. 36 și 37 a produs schimbări în întreaga țară. Pentru Universitatea din București, reorganizarea institutelor de cercetare a reprezentat o șansă de a-și extinde structura sa, prin includerea în anul 1975 a mai multor institute în cadrul facultăților existente, după cum urmează:

Institutul/Centrul reorganizat – Facultatea în cadrul căreia funcționa din 1975

Institutul de Filosofie și Centrul de Logică – Facultatea de Filosofie

Centrul de Cercetări Sociologice și Laboratorul de Sociologie – Facultatea de Filosofie

Institutul de Cercetări Juridice – Facultatea de Drept

Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” – Facultatea de Limbă și Literatură Română

Institutul de Lingvistică – Facultatea de Limbă și Literatură Română

Institutul de Istorie „N. Iorga ” – Facultatea de Istorie

Institutul de Arheologie – Facultatea de Istorie

Institutul de Studii Sud-Est Europene – Facultatea de Istorie

Institutul de Geografie – Facultatea de Geografie-Geologie

Institutul de Matematică – Facultatea de Matematică

Centrul de Statistică Matematică – Facultatea de Matematică

Unitățile de cercetare intrate în componența Universității din București în anul 1975 au funcționat până la căderea comunismului în noua structură.

Sursa: Arhiva Universității din București, dosar Diverse/1990, nenumerotat.