„Esențialul este să știm despre ce vorbim. Timp de 18 ani am mimat aplicarea conceptului de marketing într-o economie dirijată, planificată central. Am făcut eforturi mari, obținând rezultate modeste. Este imperios necesar să înțelegem că astăzi nu mai putem vorbi despre marketing decât în cadrul și în condițiile existenței unei economii de piață.

Marketing înseamnă a privi întreaga activitate social-economică prin ochiul beneficiarului, al consumatorului; înseamnă a orienta producția de bunuri și prestarea de servicii potrivit nevoilor consumatorului, în scopul satifacerii acestor nevoi, în condiții de rentabilitate. În spiritul acestei definiții, conceptul de dirijare a economiei, de plan centralizat, devine desuet, anacronic.

Consider că nu este nici prea târziu și nici prea devreme pentru a arunca la lada de gunoi a istoriei sistemul de conducere pe bază de plan centralizat, pentru a desființa structurile puterii economice comuniste, menținute intacte până în prezent. Menținând cauzele care au fus la dezastrul economic actual, favorizăm în fapt accentuarea gravelor dezechibre existente. Starea critică a economiei impune luarea unor măsuri energice, radicale, cum ar fi: suprimarea controlului prețurilor, garantarea proprietății private și deschiderea unui câmp larg inițiativei particulare, privatizarea întreprinderilor prin transformarea lor în societăți pe acțiuni, în prima fază urmând să fie gestionate de un consiliu de administrație reprezentând personalul întreprinderii, închiderea întreprinderilor falimentare și atragerea forței de muncă. Astfel, disponibilizate prin dezvoltarea neîngrădită a agriculturii particulare, a micii industrii și a serviciilor, reînființarea băncilor de credit agricol, industrial și din alte domeniii, trecerea treptată la convertibilitatea leului.

Concomitent cu aceste măsuri hotărâtoare, este necesară pregătirea cadrelor specializate în cercetarea de marketing și marketing-management, în vederea constituirii compartimentelor de marketing în unitățile economice și, într-o fază ulterioară, a integrării marketingului la toate unitățile economice ale acestor unități.

Marketingul nu este însă apanajul numai al marilor societăți, care abordează piața pe baza unor strategii complexe sau al unor politici specifice de marketing. Marketingul este la fel de necesar micilor și marilor producători agricoli, micilor industriași, meseriașilor, prestatorilor de servicii. Pe măsura dezvoltării acestor activități, apare spontan emulația, concurența, diferențierea pe scara ierarhică a competențelor. Nu există soluții universale pentru asigurarea succesului, dar tehnicile și metodele marketingului sunt o pavăză reală în înfruntarea riscurilor pieței, la dimensionarea cererii potențiale și solvabile pentru un anumit produs, la măsurile de adaptare a activității la cerințele consumatorilor prin politici adecvate privind produsul, prețul, distribuția și promovarea.

Marketingul va juca un rol major și în realizarea unor proiecte de restructurare a unor unități economice existente sau de noi investiții în domenii de mare interes economic. Astfel de proiecte nu mai pot fi concepute și nu vor mai fi finanțate fără includerea unor studii de fezabilitate și de marketing. Știm prea bine unde ne-a dus fetișismul investițiilor și cel al producției. În viitor, orice activitate prezentă și orice dezvoltare a respectivei activități, vor trebui să fie subordonate criteriilor de marketing și de rentabilitate.

Problematica de marketing este mult prea vastă pentru a putea fi cuprinsă în acest articol. Tuturor celor care doresc să se apropie prin cunoaștere de acest concept modern și eficace, le recomand să ia legătura cu AROMAR (Asociația Română de Marketing) care ființează, temporar, în clădirea Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale din Piața Universității.

Alexandru Iordăchescu, economist”.

Sursa: „Baricada”, 7 februarie 1990, p. 7.