„Adunarea Deputaților a ascultat și adoptat ieri, următoarea moțiune propusă de deputata Daniela Crăsnaru.

Revoluția din decembrie 1989, care prin jertfe sfinte pentru noi toți a dus la transformări profunde în societatea noastră, marcând abolirea pentru totdeauna a regimului comunist, a dictaturii și a oricărei forme de înjosire a demnității umane, a deschis calea spre libertate și democrație națiunii noastre atât de greu încercată de-a lungul istoriei.

În acest context, instituția fundamentală a tinerei noastre democrații care este Parlamentul României și prin acesta noi toți, cei de față, prezenți aici în urma opțiunilor liber exprimate ale electoratului, să asigure întruparea idealurilor revoluției, chemăm toți cetățenii României, toți factorii politici, toate organizațiile și asociațiile pentru care însângeratul decembrie reprezintă simbolul sfânt al libertății noastre, la comemorarea a șase luni de la acest eveniment crucial al destinului nostru comun.

În vederea acestei comemorări propunem formarea unei delegații a celor două camere ale Parlamentului care, între orele 10,00 și 11,00 vor depune coroane de flori, însoțite de onoruri militare. De asemenea, la ora 12,00 ora când vor bate toate clopotele din țară, să fie marcată de un moment de reculegere, care să ne dea prilejul, nouă celor vii, să fim încă o dată cu sufletul alături de eroii neamului.

Fie ca această comemorare să reprezinte semnul legământului nostru înnoit mereu în fața acestui popor că prin tot ceea ce vom face nu ne dezmințim nici o clipă de idealurile revoluției”.

Sursa: „Adevărul”, 22 iunie 1990, p. 1.