„Semnificativ nu atât pentru nivelul de cultură politică, afișat ori clamat prin portavoce, cât mai ales pentru implicațiile inconștiente pe care susținătorii «punctului 8» le generează la scara întregii noastre țări este faptul că acest punct 8 al «Proclamației de la Timișoara» reprezintă un îndemn la încălcarea drepturilor omului-deci la comiterea acelui gest împotriva căruia s-au ridicat nu numai disidenții noștri glorioși, ci însuși întreaga revoluție din decembrie.

Pentru că mitingiștii din Piața Universității nu mai au, desigur, timp de lectură-ei militînd, probabil, să frecventeze Universitatea chiar în piața ei – îi informăm că, în ianuarie 1990, la Editura Bălcescu a fost publicat «Documentul final al Reuniunii de la Viena a reprezentanților statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa», adoptat în 1986.

În primul capitol, «Probleme referitoare la securitatea în Europa», subcapitolul «Principii», la punctul 12 se arată că statele participante: «recunosc că drepturile și libertățile civile, politice, economice, sociale, culturale și alte drepturi și libertăți sînt, toate, de o importanță primordială și trebuie să fie pe deplin  înfăptuite prin toate mijloacele corespunzătoare. 13. In acest context ele:» – și urmează precizările care interesează în situația de față, și anume:

«13.7) vor asigura tuturor cetățenilor depe teritoriul lor și de sub jurisdicția lor, drepturile și libertățile fundamentale, fără nici un fel de deosebire, precum rasă culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau alt statut:

13.8) – vor asigura ca nici o persoană care exercită și exprimă intenția de a exercita sau încearcă să exercite aceste drepturi și libertăți, ca și orice membru al familiei sale, să nu fie, ÎN NICI UN FEL, SUPUSĂ DISCRIMINĂRII, ca urmare a acestui lucru».

Deci nici un fel de discriminare!

Or, «Proclamația de la Timișoara», prin antologicul ei punct 8 tocmai asta face: introduce discriminări, după criterii prin nimic deosebite de sistemul ceaușist!

Pe mitingiști nu-i interesează, desigur, odiseea semnării de către România a acestui «Document final»- după cum nu-i interesează nici de acest document n-a fost publicat în România câtă vreme a trăit Ceaușescu.

Și n-a fost publicat tocmai pentru că, e limpede, conține prevederi, precum cele redactate mai sus și care, acum, se vor iarăși încălcate de  neoceaușiștii din Piața Universității!

Așteptăm, așadar, să se pronunțe aceleși voci – din țară și străinătate – care, cândva și pe bună dreptate, se ridicau împotriva încălcării drepturilor omului în România!

OCTAVIAN ȘTIREANU”.

Sursa: „Azi”, 8 mai 1990, p. 3.

[Laura Dumitrescu]