„Ieri, 9 iunie, s-au deschis, la București, lucrările Parlamentului desemnat în urma alegerilor de la 20 mai 1990. Rezultat al primelor alegeri libere organizate în România în ultima jumătate de veac, noul parlament bicameral, cu un mandat de cel mult doi ani și jumătate, are calitatea de Adunare Constituantă și sarcina principală a elaborării Constituției. În paralel, până la intrararea în vigoare a Constituției, Parlamentul român își va desfășura activitatea și ca adunare legiuitoare. Potrivit Decretului-lege pentru alegerea Parlamentului și a Președintelui României, după intrarea în vigoare a Constituției, Parlamentul va hotărâ organizarea de noi alegeri în termen de cel mult un an.

Noul Parlament, care și-a început ieri activitatea, este alcătuit din Adunarea Deputaților, cu 387 de membri – la care se adaugă, cu aceleași drepturi, 9 deputați desemnați de organizațiile minorităților naționale – și Senatul format din 119 membri”.

Sursa: „Azi”, 10 iunie 1990, p. 1.