„A. Aspecte economice

În țara noastră s-a format un consens privind necesitatea trecerii României la economia de piață. Este necesar ca și noi, cetățenii ei, să ne însușim din modul de gândire al celor ce trăiesc în țări (dezvoltate) cu economie de piață și să gândim și economic, respectiv să apreciem toate acțiunile, care ne pot interesa și în lei.

Acest fel de a gândi nu comportă cunoștințe deosebite ci numai o obișnuință. Chiar dacă nu putem face calcule exacte, prin mijloace simple, ne putem face o idee despre ordinul de mărime al problemei. Ceea ce se întâmplă în Piața Universității poate să constituie atât un subiect interesant, cât și un exemplu de calcul apreciativ, făcut cu elemente ce stau la îndemâna oricui.

  1. Cei din Piața Universității cer acum înființarea unui post de televiziune particular. Ce înseamnă asta, în lei? Să considerăm o oră de reclame pe zi a 10 000 lei minutul. Asta face 600 000 lei/zi. Într-un an valoarea reclamelor va fi de 220 milioane lei. La 70 milioane lei/an cheltuieli, revine un venit net de 150 milioane lei/an. La 30 000 lei minutul de reclamă, beneficiul ajunge la 500 milioane lei/an.
  2. Pentru a atinge acest obiectiv cei din Piața Universității au ocupat și partea carosabilă, împiedicând fluența circulației. Să apreciem și această acțiune în lei. Calculând un spațiu (între mașinile care circulă) de 20 de m și o viteză de 40 de km/oră se pot face următoarele calcule. Într-o sută de metri încap 5 mașini; într-un kilometru, 50 de mașini, în 40 de km, 2 000 de mașini/oră. Considerând numai câte o bandă de circulație astfel ocupată, pe ambele sensuri, pot circula 4 000 mașini pe oră, în 10 ore efective pe zi – 40 000 mașini. Datorită împiedicării fluenței circulației, ele vor parcurge un drum suplimentar, apreciat de 6 minute la 30 km/oră sau 500 metri în plus. La 10 litri benzină/100 km și la 10 lei litrul asta face 0,50 lei în plus pe mașină cheltuiți suplimentar. Adăugând încă 0,50 lei uzura mașinii și 3 lei costul timpului pierdut, se ajunge la 4 lei pe mașină costuri suplimentare, respectiv 160 000 lei/zi. Valoarea astfel calculată este – cu multă îngăduință – minimă.
  3. Pe baza acestor două elemente, ne putem face o imagine cantitativ valorică a evenimentului. Este vorba de un profit de circa 300 milioane lei/an și o pagubă adusă cetățenilor României de aproximativ 200 000 lei/zi.

B. Aspecte democratice

  1. Un aspect democratic al acestui eveniment este conținutul emisiunii postului de televiziune particular. Vor fi admise orice fel de emisiuni, inclusiv incitările la ură, răzbunare și violență? Sunt admise filmele porno și până la ce nivel? Etc. etc. etc.

Luând în considerare atât acest aspect democratic cât și cel economic (dat fiind că România are disponibile doar 4 canale de televiziune), se ajunge la concluzia că problema unui post de televiziune particular, trebuie serios analizată. Pe această linie apare, oportun și necesar, să se studieze ce au făcut diverse state occidentale, economic și democratic dezvoltate, în situații similare.

  1. Un alt aspect democratic de luat în considerare este necesitatea unui loc consacrat pentru discuții politice libere, astfel cum în Cișmigiu există un loc (spațiu) pentru discuțiile «microbiștilor» sportivi.

Altfel spus, se simte nevoia unui Hyde-Park bucureștean, în care fiecare cetățean să-și poată propaga ideile sale politice. Desigur, acest loc nu trebuie să ajungă sub conducerea unui grup extremist, care să manipuleze discuțiile, prin tehnici ținând de psihologia de grup, așa cum se întâmplă în Piața Universității.

Oricum, nevoia unui spațiu dedicat discuțiilor politice libere este reală și necesită o rezolvare.

Ing. Paul Voiculescu, cercetător științific”.

Sursa: „Azi”, 2 iunie 1990, p. 1.

[Vlad Mihăilă]