Introducerea disciplinelor din sfera informaticii și a calculatoarelor i se datorează lui Grigore Moisil, cel care în anul 1959 preda cursul mașini de calcul la Universitatea din București, pentru prima oară în învățământul superior românesc.

Informatica, sub această denumire, a fost introdusă ca disciplină în învățământul superior în anul 1974. La nivelul cursurilor, au început să fie din ce în ce mai multe incluse și în pregătirea altor specialiști, pentru că în acei ani importanța pregătirii în domeniul calculatoarelor nu mai putea fi ocolită, indiferent de sistemul politic ori de necesitățile curente ale societăților. Tendința aceasta manifestată în învățământul superior românesc s-a păstrat și în dificilii ani 1980 și cu atât mai mult imediat după căderea regimului comunist, informatica beneficiând de o atenția sporită (cursuri speciale, tehnică de calcul, investiții), dar în limita posibilităților financiare (nu prea generoase în anii 1990).

De aceea, credem că este interesant să aflăm, fie și parțial, pentru ultimii ani de studiu, care erau cursurile prevăzute în pregătirea informaticienilor în primul an universitar desfășurat în întregime în democrație, 1990/1991. Planul de învățământ pentru o anumită disciplină trebuie înțeles și ca un fel de manifest pentru tot ceea ce presupune titulatura de specialist într-un anumit domeniu.

Anul IV

  1. Limba formale și tehnici de compilare
  2. Cercetări operaționale
  3. Elemente de conducere a sistemelor economice și sisteme informatice
  4. Teoria algoritmilor, calculabilitate, recursivitate
  5. Laborator de informatică
  6. 3 cursuri opționale

Cursuri opționale pentru subgrupa de informatică teoretică:

Scheme de programe

Complexitatea calculului

Clasificarea și recunoașterea formelor

Cursuri opționale pentru subgrupa de cercetări operaționale:

Capitole speciale de statistică matematică

Combinatorică și teoria grupurilor

Metode matematice în științe sociale

Anul V

Pentru anul V era prevăzută urmarea de către studenți a 3 cursuri din următoarea listă:

Teoria grupurilor și aplicații

Metode statistice în economie

Software pentru minicalculatoare și microcalculatoare

Proiectarea și implementarea limbajelor de programare

Limba și modele de simulare

Utilizarea calculatoarelor în proiectare

Coduri detectoare și corectoare de erori.

Sursa: Arhiva Universității din București, dosar 231, nenumerotat.