Secția de psihopedagogie specială (defectologie) și asistență socială funcționa în anul universitar 1990/1991 în cadrul Facultății de Sociologie, Psihologie și Pedagogie din cadrul Universității din București și (re)introducerea ei în cadrul învățământul superior era un act de responsabilitate și normalitate față de societate. În plus, persoanele cu nevoi speciale trebuiau îngrijite de specialiști (se formau inclusiv cadre didactice pentru învățământul special) care doar în sistemul învățământului superior se puteau forma la un nivel corespunzător și erau și mai necesare cu cât înainte de 1989 problema presoanelor cu nevoi speciale a fost neglijată (mai ales de la mijlocul anilor 1970). Planul de cursuri prevăzut pentru anii de studiu la psihopedagogie specială (defectologie) și asistență socială ne ajută să ne formăm o opinie și fără să fim din domeniu, asupra competențelor necesare într-o astfel de activitate.

Anul I (1990/1991)

Psihologie generală

Pedagogie

Psihopedagogia organizării învățământului special

Neuropsihofiziologie

Sociologie

Psihologie specială

Introducere în filosofie

Anul II (1991/1992)

Psihodiagnostic special

Logopedie

Psihologia vârstelor

Limba română contemporană/Elemente de aritmetică și algebră

Literatură română/Elemente de geometrie și trigonometrie

Logica

Metode și tehnici de investigații psihologice

Opționale:

Sociologia familiei

Psihologia școlară

Psihosociologia organizațională

Anul III (1992/1993)

Psihopedagogia deficienților de intelect

Psihopedagogia deficiențelor de auz

Psihopedagogia deficienților de vedere

Psihopatologia inadaptării și deviației comportamentale

Mijloace audio-vizuale în învățământul special

Opționale:

Introducere în psiholingvistică

Etica

Elemente de informatică în învățământ.

Practica comasată de vară 2 săptămâni.

Anul IV (1993/1994)

Didactica și metodica predării în învățământul special

Istoria psihopedagogiei handicapaților

Psihoterapia persoanelor handicapate

O.S.P. și expertiza capacității de muncă

Practica pedagogică

Drept și legislație școlară și socială

Opționale:

Psihoigiena și sănătatea mintală

Metode și tehnice moderne de învățare

Ritmica și gimnastica medicală

Teoria și practica jocului

Practica comasată de vară 2 săptămâni.

Anul V (1994/1995)

Psihopedagogia recuperării deficienților neuromotori (somatopedie)

Bazele terapiei complexe

Curs special de defectologie

Curs special de asistență și ocrotire socială

Opționale

Psihologie judiciară

Teorie economică contemporană

Ergoterapie

Antropologie și etnologie

Teorie economică contemporană

Sursa: Arhiva Universității din București, dosar 231, nenumerotat.