„În spiritul vechilor sale tradiții PNȚ-cd își reafirmă dezaprobarea față de violență și devastări indiferent sub orice formă și din ce parte s-ar manifesta.

Ținând cont că în zilele de 13, 14 și 15 iunie au fost arestate peste 1000 de persoane, din care o mare parte nu au participat la tulburările petrecute în acele zile în Capitală, PNȚ-cd cere guvernului să pună imediat în libertate pe cei care au fost reținuți numai pentru convingerile lor politice, fără a avea un amestec în devastări.

PNȚ-cd în sprijinul acelorași principii democratice pe baza cărora își desfășoară întreaga activitate, cere guvernului să aducă în fața instanțelor de judecată și pe acei care în zilele de 14 și 15 iunie au devastat, jefuit sedii de partide și locuințe particulare, au maltratat și au terorizat populația Capitalei.

Conducerea Partidului Național Țărănesc – Creștin și Democrat”.

Sursa: „Dreptatea”, 22 iunie 1990, p. 1.