„Subsemnatul Ion Stoica, publicist comentator la ziarul «România liberă», declar grevă – prin refuzul de a contribui la sumarul și apariția cotidianul – începând cu data de 16 iunie 1990, în semn de protest împotriva politicii promovate de Comitetul director. Din luna ianuarie a acestui an «România liberă», având înscris pe frontispiciu «ziar independent de opinie, informație și reportaj», a alunecat vizibil în sfera subiectivismului de o anumită orientare, trădându-și menirea de mijloc destinat contribuției la stabilitatea țării. În fapt, incitând – indirect sau direct – la dezordine și tensiune, neținând cont de cerințele reale ale vieții economice, politice și sociale. În acest sens, numărul din 14 iunie este cât se poate de revelator, vădind lipsa celei mai elementare obiectivități și a independenței publicistice și politice declarate.

În tot acest timp încercările de a se purta în redacție un dialog în sensul regăsirii și păstrării echilibrului nu  au fost luate în seamă. La fel, observațiile avansate cu prilejul unor discuții personale cu cei doi (!?) redactori șefi. Chiar promisiunile Comitetului director ca, periodic, să fie discutată orientarea ziarului, au rămas fără acoperire, până în prezent neavând loc vreo asemenea dezbatere. Inițiativa colegului Ștefan Zidăriță privind convocarea la 15 iunie, a unei adunări generale pentru discutarea deschisă a cauzelor și implicațiilor neapariției cotidianului în ultimele zile a eșuat datorită unei «ofensive» vizibil puse la punct în culise.

De aceea consider că poziția ziarului nu poate fi redresată cât timp la conducere se află grupul care, profitând de încrederea și stima arătată de membrii redacției imediat după Revoluție, au pus pe prim-plan propriile interese. Materiale și numai. Dacă am greșit în perioada dictaturii,  scriind și publicând materiale contrare a ceea ce gândeam cu adevărat, nu înțeleg să-mi pătez sau să-mi fie pătată conștiința acum, când democrația la care visăm poate fi instaurată. În ce ne privește sunt convins că putem contribui la împlinirea unui astfel de imperativ numai înnobilându-ne profesia prin slujirea adevărului.

Ion Stoica

publicist comentator

la ziarul «România liberă»”.

Sursa: „Dimineața”, 19 iunie 1990, p. 6.