După 1989 colaborarea internațională, aproape sistată în timpul regimului comunist, mai ales în ultimii săi ani, a fost treptat reluată. Fie că au fost semnate acorduri de colaborare inter-instituțională, fie că au fost primiți reprezentanți ai comunității academice din străinătate la stagii de documentare sau schimb de experiență, la Universitatea din București s-a reluat colaborarea internațională. Prezentăm două documente pentru a exemplica cele arătate, unul din 20 aprilie, celălalt din 25 aprilie 1990, în care profesori din străinătate („oaspeți străini”) sunt primiți de către Universitatea din București la stagii de documentare și schimb de experiență.

Sursa: Arhiva Universității din București, dosar 519.