„Colectivul redacțional al revistei Contrapunct își exprimă pe această cale dezaprobarea necondiționată față de orice tentativă de revenire, în urma unor scenarii, oricât de studiate, la dictatura forței și a instinctualității, la teroare și intimidare. Într-un moment când agresiunea fizică vizează în special intelectualitatea și mijloacele de liberă exprimare, instituțiile democratice în ansamblul lor, noi, redactorii revistei Contrapunct, protestăm împotriva vânătorii de vrăjitoare declanșate pe străzile Bucureștiului și care reprezintă un suprem pericol pentru existența acestor instituții, existență de care depinde credibilitatea oricărui sistem politic. Ne manifestăm, de asemenea, totalul dezacord față de încercarea de abuzivă substituire a competențelor la nivel social-administrativ și profesional, încercare ce se traduce, printre altele, în ilegala investire a unor categorii profesionale cu atribuții (cenzură, ordine publică, anchetă judiciară și sancțiune, inclusiv corporală etc.) la a căror exercitare acestea nu pot avea nici un drept. Atragem totodată atenția organelor competente, administrative sau executive, că folosirea respectivelor categorii sociale în operațiuni de felul celor din zilele de 14 și 15 iunie reprezintă o eroare capitală. Nelegitimând sub nici o formă folosirea lipsită de discernământ, cu inimaginabilă cruzime, a forței, un asemenea procedeu, dimpotrivă, compromite total pe cei ce au apelat la el, indiferent de circumstanțe. Situația este cu atât mai gravă cu cât, în clipa de față, recursul la metode de funestă memorie e de natură să provoace o sciziune profundă în corpul societății românești, fenomen pe care dorința necondiționată de putere îl poate explica, dar nicidecum justifica. Ne pronunțăm, de aceea, pentru o evaluare corectă a tuturor actelor de teroare și vandalism produse în intervalul 13-15 iunie (atât a celor petrecut la sediul Televiziunii, cât și a acelora care au avut loc la Universitate, la unele redacții în localurile unor organizații politice etc.), cu speranța că toți autorii acestora, inclusiv cei morali și indiferent de poziția lor social-politică, vor suferi rigorile unei justiții nepărtinitoare. Ne mărturisim, de asemenea, speranța că oficialitatea va recunoaște dreptul la libera opinie și la exprimarea acesteia un element esențial al democrației și că va renunța să mai ofere alibiuri puțin verosimile unor intervenții de forță lipsite de acoperire legală, în favoarea opțiunii pentru dialog larg, menit să dezamorseze acele stări de lucruri ce pot degenera în situații conflictuale greu de controlat. Credem că a venit momentul unei analize sistematice și oneste a cauzelor care au dus la această stare conflictuală, analiză ce trebuie să fie precedată de renunțarea la a mai exploata propagandistic unele efecte mai mult sau mai puțin secundare ale acelor cauze.

Redacția revistei «Contrapunct»”.

Sursa: „Contrapunct”, nr. 25, 22 iunie 1990, p. 5.