„Organizațiile studențești semnatare ale acestui protest precizează că nu au fost implicate în niciun fel în declanșarea actelor de violență desfășurate în ziua de 13 iunie 1990.

În repetate rânduri, organizațiile studențești au condamnat orice atitudine violentă și au declarat ferm că toate acțiunile lor au fost, sunt și trebuie să fie pașnice. Democrația este incompatibilă cu orice manifestare de violență, indiferent că aceasta ar proveni din partea unor indivizi izolați, a unor organizații, ori a unor grupuri constituite spontan. Totodată, reafirmăm încrederea noastră că democrația nu este posibilă decât într-un climat de legalitate care să garanteze exprimarea liberă și civilizată a tuturor opiniilor. Orice încercare de reprimare a libertății de opinie aduce prejudicii grave procesului de instaurare a democrației în România.

Ne exprimăm în mod categoric dezacordul față de actele de agresiune exercitate în ziua de 13 iunie a.c. împotriva instituțiilor guvernamentale. În cazul în care se va dovedi că au existat studenți care să fi participat în mod direct la aceste acte de agresiune, precizăm că aceștia nu reprezintă în niciun fel organizațiile noastre.

Organizațiile studențești precizează încă o dată că nu au un caracter politic, în sensul că nu susțin niciun partid politic sau formațiune politică angajată în lupta pentru putere. Studenților nu le este indiferentă însă nicio încercare de reprimare a forțelor de opoziție, pentru că în absența acestora dispare democrația, iar odată cu aceasta și orice posibilitate de exprimare a unei atitudini civice responsabile.

Aceasta fiind poziția noastră de principiu, protestăm împotriva încălcării autonomiei și imunității universitare de către detașamentele de mineri care au pătruns în ziua de 14 iunie 1990 în Institutul de Arhitectură «Ion Mincu», Universitatea din București, în Institutul de Medicină și Farmacie precum și în complexul studențesc «6 Martie».

Protestăm împotriva maltratării grave a studentelor și studenților, a cadrelor universitare.

Protestăm împotriva devastării sălilor de curs, a laboratoarelor și secretariatelor.

Protestăm împotriva profanării și distrugerii bibliotecilor Facultății de litere și Arhitecturii.

Protestăm împotriva sustragerii de mașini de scris, xeroxuri, gestetnere, a altor diverse aparate precum și a documentelor și valorilor aparținând organizațiilor studențești legal constituite, bunuri donate de către organizații internaționale și bunuri aparținând studenților și cadrelor didactice.

Protestăm împotriva actelor de violență săvârșite de mineri în unele zone ale Capitalei, acte îndreptate mai ales împotriva studenților și intelectualilor, care au fost victimele unei adevărate vânători de oameni.

Protestăm împotriva reținerii abuzive a studenților de către mineri, prin încălcarea flagrantă a normelor legale care garantează libertatea persoanei.

Protestăm împotriva creării prin aceste acte de violență a unui climat de teroare în Capitală, punându-se în pericol valorile fundamentale ale democrației, drepturile elementare ale omului.

Protestăm împotriva pasivității organelor de poliție, care nu au oferit protecție acestor instituții de învățământ superior, care nu i-au reținut pe agresori și nu au făcut nicio anchetă la fața locului.

Protestăm împotriva prezentării trunchiate de către Radio-Televiziunea Română a faptelor petrecute în Capitală în zilele de 13-15 iunie 1990.

Protestăm împotriva prezentării în mod repetat doar a evenimentelor din 13 iunie, împotriva cărora noi am luat deja poziție, nefiind prezentate actele de violență săvârșite de mineri în zilele de 14-15 iunie a.c.

În consecință cerem înființarea unei comisii parlamentare de anchetă formată din reprezentanți ai tuturor forțelor politice reprezentate în organismul legislativ al țării, care să stabilească:

 1. modul de desfășurare și cronologia evenimentelor din zilele de 13-15 iunie 1990.
 2. responsabilitatea celor care se fac vinovați, direct sau indirect de actele de violență săvârșite în aceste zile, în mod special a celor îndreptate împotriva instituțiilor de învățământ superior și organizațiilor studențești.
 3. responsabilitatea guvernului în declanșarea și scăparea de sub control a evenimentelor.
 4. prezentarea integrală în mijloacele de informare în masă a raportului întocmit de această comisie, după terminarea anchetei.

Liga Studenților Universitatea din București.

Tabel cu materialele ridicate de mineri în ziua de 14.06.1990

 1. mașini de scris mecanice 6 buc.
 2. mașini de scris electrice 24 buc.
 3. mașini de scris electrice cu memorie 2 buc.
 4. calculator de birou 1 buc.
 5. camere video 2 buc. tip Ms 10, M 7
 6. calculator buzunar 1 buc.
 7. casete video 3 buc.
 8. telefax 2 buc.
 9. portavoce 4 buc.
 10. xerox 2 buc. Nashua
 11. videorecorder Akai 1 buc.
 12. gestander 2 buc.
 13. mașini de calcul 1 buc.
 14. radiocasetofon 1 buc.
 15. filme foto color Kodak 50 buc.
 16. telex 2 buc.
 17. reportofon Panasonic 1 buc.
 18. caiete, adeziv, pixuri, carioca, stilouri, benzi mașini de scris, scotch
 19. conserve.

Notă: 1. Materialele reprezentau donații făcute Ligii Studenților de organizații și asociații internaționale. O parte din ele urmau să fie distribuite unor organizații sau persoane fizice. 2. Toate materialele se găseau în stare de funcționare foarte bună.

Tabel cu documente sustrase de mineri în ziua de 14.06.1990

 1. Opis documente
 2. Dosar relații externe
 3. Agendă cu numere de telefon
 4. Dosar cu membrii ligii
 5. Fotocopii după documentele legale

Notă: Menționăm că sustrăgându-se opisul documentelor existente la sediul central al Ligii Studenților, constatarea ridicării documentelor de către mineri s-a făcut în prezența martorilor, minerii refuzând întocmirea unui proces verbal.

Constatat astăzi, 15 iunie 1990

Mirela Moldovan

Bazil Constantinescu”.

Sursa: „Dreptatea”, 21 iunie 1990, p. 3.