„SINDICATUL LIBER al lucrătorilor din RADIOTELEVIZIUNEA ROMÂNĂ respinge în totalitatea sa proiectul «Decret-Lege privind soluționarea conflictelor colective de muncă și exercitarea dreptului la grevă» pe care îl consideră ca având un pronunțat caracter restrictiv – discriminatoriu. Proiectul conține formulări ambigue (greva politică?!?) și încearcă să elimine din conducerea sindicatelor persoane care au fost victime ale dictaturii comuniste, suferind condamnări și executând ani grei de detenție din cauza convingerilor lor politice.

*

Sindicatul Liber al lucrătorilor din Radioteleviziunea Română se aliniază poziției contestatare exprimate de numeroase sindicate libere, federații și confederații sindicale din țară, democratic și legal constituite, în legătură cu pretențiile Federației Sindicatelor Libere din România de a se erija în for tutelar al sindicatelor libere, de a patrona și gestiona baza materială a fostei U.G.S.R. precum și mijloacele sale financiare, de a reprezenta și de a vorbi în numele acestor sindicate. Considerăm că trecerea neîntârziată sub controlul unei comisii guvernamentale a întregului patrimoniu U.G.S.R. până la clarificarea acestei dispute este singura soluție echitabilă și viabilă. Trebuie asigurată protecția acestui patrimoniu și utilizarea sa imediată de toți cei care, de-a lungul anilor, au contribuit la formarea sa.

În numele BIROULUI EXECUTIV al S.L.R.Tv.R.

semnează:

ALEXANDRU TUDOR – membru al Biroului Executiv

NEGRARU ȘTEFAN – vicepreședinte al SL din RTVR

NICOLAE NEGOESCU – membru al Biroului Executiv

CONSTANTIN LAURESCU – membru al Biroului Executiv

DUMITRU IUGA – președintele Sindicatului Liber din RTVR”.

Sursa: „Dreptatea”, 19 iunie 1990, p. 4.

[Vlad Mihăilă]