„Luni, 17 iunie 1990

Pe adresa d-lui dr. ing. Cristian Zăinescu, deputat de Iași din partea PNL a sosit următoarea scrisoare deschisă adresată Parlamentului României de către un grup de intelectuali ieșeni:

„Evenimentele desfășurate în București în zilele de 13 – 15 iunie 1990, au fost de natură să tulbure oamenii, să-i deruteze și să-i înfricoșeze într-o atmosferă și așa deloc limpede și reconfortantă. Ele trebuie puse în legătură cu ceea ce s-a petrecut în lunile anterioare și mai ales cu refuzul de a intra în dialog cu cei care, în Piața Universității din București, au cerut prin toate formele, inclusiv prin greva foamei, să se treacă la o democrație reală a țării.

Din păcate, calea spre această democratizare este blocată iremediabil. Vinovați se fac, în primul rând, aceia care, fie că își apără astfel vechile privilegii din timpul dictaturii, fie că vor să parvină, să-și consolideze poziția în vârful piramidei sociale, fără a ține seama de realitățile societății noastre. Din acest motiv, conducerea politică practică metode tipic comuniste precum: informarea trunchiată, dezinformarea prin mass-media, lansarea de zvonuri cu scopul de a ține sub tensiune și a dezbina populația, brutalizarea opoziției politice și civice, cenzura mascată, manipularea, diversiunea, etc.

O formă acută și periculoasă de guvernare este aceea care se bazează, ca în ultima vreme, pe crearea voită de conflicte între muncitori și intelectuali, muncitorii (în special minerii) fiind chemați, de pildă, să restabilească ordinea, în locul organelor competente. Discreditarea intelectualilor și a studenților, reprimarea mai mult sau mai puțin mascată a opoziției, întârzierea eliminării din funcții importante a celor compormiși sub vechiul regim, sunt semne ale perpetuării comunismului, nu atât ca ideologie, ci ca metodă de guvernare. După toate aspectele, eforturile oficiale se îndreaptă spre reinstaurarea acelui regim totalitar, spre acele practici și metode de conducere în care autoritarismul merge mână în mână cu suprimarea dreptății celuilalt, iar democrația rămâne o doleanță a cărei satisfacere este iarăși amânată fără termen.

Se spune că Moldova doarme pentru că tace. În fapt Moldova așteaptă. Domnul Ion Iliescu, alegând Moldova, Iașul în speță, pentru susținerea candidaturii, știe că moldovenii sunt încrezători, toleranți și răbdători. Dar ei sunt profund neliniștiți de criza generală de ordin politic, economic și mai ales moral prin care trece țara.

Considerăm că momentele de criză, în ceea ce privește asanarea vieții social-politice, trebuie depășite cu luciditate pentru crearea societății civile, a unui climat de democrație autentică, de respectare a drepturilor tuturor. Cerem, de aceea, să se aplice fără întârziere principiile unei desfășurări normale a vieții noastre politice prin:

  1. Evitarea tensiunilor artificiale, a confruntărilor violente prin angajarea imediată a unui dialog real între guvern și forțele de opoziție ori de câte ori este necesar. Trebuie să se renunțe definitiv la practica scenariilor politice care exploatează, în profitul puterii, proverbiala bună credință a poporului roman, înșelat zeci de ani de conducătorii lui.
  2. Restaurarea ordinii de stat pe calea exercitării atribuțiilor ce revin în acest sens numai organelor în drept: justiție, procuratură și poliție pe baza unei legislații care să prevină corupția și orice formă de abuzuri.
  3. Stimularea și protejarea formelor de acțiune ale opoziției: partide, mișcări, grupuri civice și persoane care să contribuie la echilibrarea și controlarea forțelor politice conducătoare, condiție esențială pentru asigurarea stabilității unui sistem democratic.
  4. Respectarea cu strictețe a libertății presei.
  5. Liberalizarea totală a Televiziunii și Radioului, care trebuie să devină cu adevărat mijloace de informare independente, inclusiv prin sprijinirea înființării și funcționării unor posturi cu caracter privat. Evitarea tendințelor de manipulare a acestor instituții și elaborarea urgentă a unor norme legale care să le oblige la informări oneste, corecte, operative și care să prevadă sancționarea severă a oricăror delicte de dezinformare a opiniei publice.
  6. Continuarea democratizării aparatului de stat prin sancționarea cuvenită a celor care au comis abuzuri în perioada dictaturii comuniste și prin alegerea în funcții de conducere a celor competenți, indiferent de culoarea politică.

Elucidarea cauzelor și traducerea în fața instanțelor de judecată a celor vinovați de evenimentele  tragice din 13 – 15 iunie, cât și ale celor care le-au precedat, trebuie să fie primul obiectiv al conducerii actuale dacă se dorește revenirea la normalitate. Aceasta, împreună cu disocierea clară de orice forme de extremism, poate reda României creditul internațional, fără de care țara noastră ar fi din nou împinsă într-o politică izolaționistă cu urmări dramatice.

Prof. dr. Alexandru Zub (Institutul de studii istorice «A. D. Xenopol» Iași).

Prof. dr. doc. Dumitru Mangeron, Prof. dr. ing. Alexandru Valachi, Prof. dr. Laurențiu Turic, Prof. dr. ing. Ungureanu Ștefan, Prof. dr. doc. Emil Luca, Conf. dr. Maftei Gheorghe, Conf. dr. Grosu Ioan, Conf. dr. Bourceanu Gelu, Conf. dr. Vitan Florin, Lector dr. Eugenia Doniga, Șef. lucr. Petrilă Corneliu, Șef. lucr. Oancea Servilia, As. Melnig Viorel, Șef. lucr. ing. Constantin Oriță, Șef. lucr. ing. Laurențiu Dimitriu, Șef. lucr. ing. Lucius Dumitrescu, Lector dr. Nina Apetroaie, As. ing. Gabriel Mariș, As. ing. Octav Păstrăveanu, As. ing. Radu Silion, As. ing. Florin Pantelimonescu, As. ing. Alexandru Lăzescu, As. ing. Ovidiu Diaconu, Cerc. Șt. Ing. Vasile Orhei (Institutul Politehnic Iași).

Conf. dr. Ioan Apetroaie, Prof. dr. Petru P. Andrei, Lector dr. Ștefan Frunză, Conf. dr. Gheorghe Moroșanu, Lector Dumitru Luca (Universitatea «A. I. Cuza» Iași).

Mihail Ursachi, membru în Consiliul de Conducere al Uniunii Scriitorilor, directorul Teatrului Național din Iași

Emil Coșeru, actor

Dana Coșeru, balerină

Val Gheorghiu, pictor

Ion Gânju, pictor

Liviu Antonesei, scriitor

Prof. dr. Gabriel Ionescu (Institutul de medicină și farmacie Iași).

Cerc. șt. ing. Florin Rotaru, Cerc. șt. mat. Corneliu Bârsan, Mat. Mihai Cuciureanu, Mat. Clara Cuciureanu, Mat. Lucreția Albuleț, Cerc. șt. ing. Ștefan Poli, Cerc. șt. ing. Mircea Chealru, Cerc. șt. ing. Doru Chiper, Ing. Simona Pescaru, Ing. Daniela Nica, Ing. Eduard Antoniu, Ing. Mariana Roman, Ing. Dan Murgu, Ing. Mihaela Murgu, Ing. Irina Rusu, Ing. Iulian Mocanu, Ing. Vasile Apopei, Ing. Violeta Hasnași, Ing. Adrian Ciobani, Ing. Sergiu Condorovici, Ing. Doina Jitcă, Cerc. șt. Mihai Bulea, Cerc. șt. Claudiu Dumitrașcu, Ing. Sanda Grădinaru, Ing. Florin Grigoraș (Institutul de tehnică de calcul – Filiala Iași ). Cerc. șt. ing. Felix Hrestic, Cerc. șt. ing. Bogdan Teodorescu, Cerc. șt. ing. Traian Rânja, Cerc. șt. ing. Dorin Cazacu, Cerc. șt. ing. Mihai Anghel, Cerc. șt. ing. Viorel Olariu, Ing. Mihai Ionescu, Cerc. șt. ing. Victor Șerban, Ing. Gheorghe Ciomaga, Ing. Dumitru Leahu, Ing. Mihai Suchar, Ing. Dan Pricop, Cerc. șt. Cristinel Zonte, Cerc. șt. Bogdan Samson (Institutul de cercetări electronice – Filiala Iași)ˮ.

Sursa: „Liberalul”, 10-17 iulie 1990, p. 2.

[Cosmin Hedeșiu]