„Tribunalul municipiului București a dezbătut și admis până acum cererile de înscriere și funcționare a 13 partide create potrivit reglementărilor legale de instituire a pluralismului politic în România:

 • Partidul Național Țărănesc – creștin și democrat – cu sediul în București, Bd. Republicii nr. 34, sectorul II. Președinte: Corneliu Coposu.
 • Partidul Național Liberal cu sediul în București, Bd. Bălcescu nr. 21. Secretar general: Radu Câmpeanu
 • Mișcarea Ecologistă din România, cu sediul în București, str. C.A Rosetti nr. 45, sectorul II. Președinte: Toma George Maiorescu.
 • Partidul Socialist Democratic Român, cu sediul în orașul Pucioasa, județul Dâmbovița, telefon 927/6 00 06. Președinte: Cîrciumaru Marian.
 • Uniunea Democrat-Creștină, cu sediul în București, str. Inginer Zablovschi, nr. 91, sectorul I. Comitetul de organizare al partidului este alcătuit din Tiberiu T. Gheorghear, Octavian Voinea și Vladimir Fulger.
 • Partidul Democrat din România, cu sediul în București, str. Dr. Staicovici nr.8, sectorul V, sau hotel «Palas», str. Constantin Mille nr.18, camera 202.

Din comitetul de organizare al partidului fac parte Liviu Cherecheș, Mihai Cipac și Viorel Colciu.

 • Partidul Unității Democratice, cu sediul în București, Bd. Dacia nr. 2, sectorul II. Președinte: Nicu Stăncescu.
 • Partidul Democrat din Cluj, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 18, telefon 051/11887/11889/15301. Partidul are un consiliu politic provizoriu alcătuit din Gabriel Zăgreanu, Ioan Roșoga, Gavrilă Groza.
 • Partidul Ecologist Român, cu sediul în București, Bd. Leontin Sălăjan nr. 55, bloc M 1A, sc. B, et. V, ap. 58, sectorul III. Telefon 74 43 84; 26 38 67. Comitetul de inițiativă al partidului se compune din Iustin Drăghici, Raluca Marinescu și Manus Vișan.
 • Partidul Uniunii Creștine din România, cu sediul principal în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Ortodoxe, nr.37 și sediul secundar în București, str. Trestiana, Bl. 10, apt. 31, sectorul IV. Comitetul de inițiativă este format din Mihai Pop, Liviu Lazăr și Adrian Poescu.
 • Partidul Progresist, cu sediul în Baia Mare, strada Oituz nr. 6A. Președinte: Vasile Prială.
 • Partidul Social-Democrat Român, cu sediul în București, Bd. Dr. Petru Groza nr. 12, sectorul V. Telefon 37 70 36. Președinte de onoare al partidului este Adrian Dimitriu, președinte activ Sergiu Cunescu, iar secretari sunt Mircea Stănescu și Mira Moscovici.
 • Partidul Național-Democrat cu sediul în București, Bd. Dinicu Golescu, Bl. 11, sc. 1, et. III, apartament 7, sectorul I, Telefon: 37 45 42. Președinte: Cristian Butușin.

(Rompres)”.

Sursa: „Tineretul liber”, 19 ianuarie 1990, p. 2.

[Vlad Mihăilă]