„Setea de putere este mai mare decât setea de bucurie?

Scrisoare deschisă a domnului Ion Iliescu

Consider ca o primă obligație din partea mea să încep aceste rînduri adresînd sincere și calde mulțumiri sutelor de mii de bărbați și femei care, în întîlniri directe și pe diferite alte căi, au  exprimat sprijinul activ și solidaritatea lor cu Frontul Salvarii Naționale, cu noi, reprezentații săi, în aceastî campanie electorală.

Această scrisoare deschisă își are însă motivația și în preocuparea pe care o resimt în legatură cu starea de neliniște rezultată din acțiuni destabilizatoare în viata noastră publică.

Suntem liberi, după o jumătate de secol de dictaturi de diferite nuanțe.

Revoluția din decembrie a răsturnat nu numai o dictatură, dar și sistemul politic pervertit care a generat-o străin aspirațiilor populare, străin secolului XX – sistemul comunist, a sfărâmat bazele absurdului prostesc, haosul represiv, ale minciunii arogante și mizeriei planificate, a pus capăt tăcerilor congestionate și umilitoare. Participăm, acum, la o expoziție firească a diferențelor de opinii, opțiuni și informații, în presă, în radio, televiziune, demonstrații de stradă, mitinguri, adunări, a pluripartitismului, a diversității sindicale sau a grupărilor și individualităților independente.

Nu vreau să-mi propun aici și acum o apreciere calitativă a conținutului pluralismului în această perioadă. Însuși faptul că există dezbateri neîngrădite, slujite de toate mijloacele materiale de care dispune țara, indică însă elocvent realitatea libertății de conștiință și de expresie, condiție fundamentală a democrației, a declanșării procesului de democratizare a societății românești.

Mai mult, structura politică cu impact la scara întregii națiuni, apărută în zilele mărețe și tragice ale Revoluției – Frontul Salvarii Naționale – a dovedit că respinge conceptual și practic monopolul puterii. Am acționat pentru crearea Consiliului Provizoriu de Uniune Națională exclusiv din convingerea că și în inevitabila perioadă  de provizorat a structurilor noastre legislative și executive au dreptul și datoria să-și asume răspunderi reprezentanții tuturor forțelor politice constituite. Frontul a respins monopolul puterii și a realizat, în schimbat toate criticile si nemulțumirile, inevitabile in perioada de criză economică, socială si politică, moștenită. N-am făcut-o din naivitate, dar starea țării și credința sinceră în idealurile Revoluției cereau nu abilități de tactică politicianist, ci soluții cinstite.

Nu ne credem deținatorii adevărurilor absolute și nu dispunem de soluții-miracol. Înțelegem exact că după foarte mulți ani de unanimități trucate si monolitisme fară nici un conținut, manifestările de neîncredere în factorii de conducere fac parte, acum, la noi, dintr-o terapie necesară si benefică.

Unde viața publică are de suferit, este acolo unde se incearcă exacerbarea artificială si interesată a nemulțumirilor, prin ele însele, profund justificate, a neîncrederii în sine explicabilă, a frustrarilor moștenite si a ambițiilor născute din confuzii. Manipulările minuțios orchestrate sunt, politic, neproductive si moralmente descurajante. Neliniștea pe care o percepe opinia publică din întreaga țară este provocată de sloganele exclusiviste, neadevarurile obsedant citate si spaimele sincere ori simulate, in măsură să producă evoluții necontrolabile spre haos si violență.

Să fie oare setea de putere mai puternică decât setea de bucurie? Putem uita, după nici 4 luni, că bucuria Victoriei in Revoluție ne-a transfigurat lăuntric in zilele dureroase, când zâmbeam cu lacrimi in ochi, făgăduind martirilor că le vom împlini speranțele?

De aproape 3 săptămâmi se fac auzite voci care contestă Legea electorală, aceeasi pe care au votat-o ca si cel mai important act legislativ născut dupa Revoluție. Cu sau fară nuanțe i se pune în față poporului, care a facut Revoluția, că este, politicește, nematur. Această maturitate i-ar reveni poporului automat, dacă ar fi exclus un candidat și s-ar mai acorda două-trei luni predicilor prin portavoce.

Frontul Salvării Naționale declară cu toată răspunderea că asemenea cerințe contravin echilibrul fragil al vieții noastre sociale si credibilității țării in lume. Ne-am angajat într-un proces electoral cinstit si vom apăra corectitudinea acestui proces! Regretăm excesele apărute, apelăm la organismele responsabile si la întreg electoratul să le prevină și să le sancționeze!

Frontul Salvării Naționale se prezintă in alegeri după 4 luni în care solicitând insistent colaborarea tuturor forțelor politice, a determinat realizarea unui nou climat în viața economică si socială

Oamenii au avut in case mai multă hrană, căldură și lumină când încă răsunau împușcături. Au fost înlăturate acte normative care lezau interesele unor largi categorii de salariați din sectoarele cele mai neîndreptățite sub dictatură și altele care blocau aparatul productivl; au fost înlaturate acte normative umilitoare pentru demiterea femeilor, pentru țăranii pensionari; s-a garantat prin lege libera circulație a persoanelor și ideilor; în absența legii fundamentale, Constituția, au fost reglementate urgențe precum trecerea pământului în proprietatea țăranilor (cu limitarea dreptului de vânzare și urmând ca la sfârșitul anului agricol, cei care-l muncesc să-l primească în proprietate deplină) și s-au creat premise pentru stimularea liberei inițiative mai ales in domeniile serviciilor și ale micii industrii.

În plan extern au fost relansate relații tradiționale extinse în relații diplomatice si deschise căile pentru colaborarea economică internaționala, inclusiv prin atragerea de capital străin, au fost făcuți primii pași pentru reintegrarea culturii noastre in Europa si în lume.

Oponenții noștri susțin că oricine, și mai ales ei înșiși, ar fi făcut în locul nostru, toate acestea, sau chiar mai mult. Este o ipoteză pe care nu vrem să o contrazicem. Noi știm cu siguranță numai ceea ce n-am fi făcut, în locul lor: în plan intern n-am fi contestat legi adoptate și cu votul nostru, iar in plan extern n-am fi sugerat unor guverne străine să-și modeleze atitudinea față țara noastră după evoluțiile politice neconvenabile unor interese de partid.

Este adevărat că n-am deschis drumul către statul de drept cu o vânatoare de vrajitoare. Dar cei vinovați de dezastrul țării și de crime împotriva Revoluției sunt trași la răspundere. se află în cercetare penală sau ce se va proceda, in continuare, la aceasta, pe măsura capacității operative a justiției si procuraturii.

Nimeni nu va scăpa de răspundere, nici șefii, nici executanții, nici pentru atentate la demnitatea umană, nici pentru abuzuri de putere, nici pentru corupție. După caz și după probe, vor acționa fie justiția, fie proceduri democratice de primenire a celor care lucrează în structurile puterii, în aparatul administrativ.

O dată cu prăbușirea «forței conducătoare» și a statului totalitar în ansamblu, nomenclatura și securitatea au dispărut. Rămân răspunderile individuale, pe care trebuie să le tratăm fără îngăduință pentru indivizi, dar cu respect față de societatea românească. Am combatut, in Consiliul Provizoriu de Uniune Națională, și vom combate în viitorul Parlament, metodele nomenclaturist-securiste de marginalizare a oamenilor, de înăbușire a destinelor, pe bază de dosare nejudecate sau neexaminate public. Nu intenționam să participam la fabricarea unei categorii de cetățeni clasa a II-a, a unui apartheid care să includă câteva sute de mii sau câteva milioane de compatrioți

Acestea fiind zise, cine-i vinovat va plăti!

Și acum, pentru a reveni la campania electorală, afirmăm, incă odata, poziția noastră deschisă colaborării, dialogului constructiv, solidarității naționale

În aceste zile preelectorale, după alegeri – indiferent cine le va câstiga – important este să păsim către instituții democratice, într-un climat politic, limpede, deschis. Dorim acestui climat calități morale izvorâte din adevăr, lucidate și curajul de a înfrunta, liniștiți, viitorul. Un viitor în care, peste adversitățile electorale, pe care nu le pot arbitra decât alegătorii, va trebui să ne consacrăm, toți. Intreaga componentă, energie si credință, pentru renașterea si reconstrucția României!”

Sursa: „Adevărul”, 12 mai 1990, p. 1, 3.

[Ștefan Nedelcuță-Apope]