În anul 1989, Universitatea din București era compusă din șase facultăți:

Facultatea de matematică

Facultatea de fizică

Facultatea de biologie, geografie și geologie

Facultatea de filologie

Facultatea de istorie-filozofie

Facultatea de drept

Structură anterioară fost stabilită în anul 1986, direcția ultimilor ani fiind către o comprimare a numărului de facultăți pentru a economisi bani. Formulele găsite au fost artificiale, argumentele pentru care s-au produs comasările sau eliminările structurale nefiind fondate pe realitățile învățământului superior sau ale științei și și mai puțin ale societății.

Faptul este demonstrabil prin rapiditatea observată în dezvoltarea instituțională a Universității din București, imediat după 1989. Astfel, structura pe facultăți în anul 1990 a fost următoarea:

Facultatea de Fizică

Facultatea de Chimie

Facultatea de Biologie

Facultatea de Geografie

Facultatea de Geologie și Geofizică

Facultatea de Istorie

Facultatea de Filosofie

Facultatea de Psihologie, Pedagogie și Sociologie

Facultatea de Jurnalistică

Facultatea de Drept

Facultatea de Litere

Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Facultatea de Teologie

Iar în anul 1991:

Facultatea de Litere

Facultatea de Matematică

Facultatea de Istorie

Facultatea de Geografie

Facultatea de Fizică

Facultatea de Biologie

Facultatea de Geologie

Facultatea de Filosofie

Facultatea de Drept

Facultatea de Limbi Străine

Facultatea de Chimie

Facultatea de Jurnalism

Facultatea de Sociologie, Psihologie, Pedagogie

Facultatea de Teologie Ortodoxă

Facultatea de Teologie Baptistă

Să observăm că de la șase facultăți în anul 1989, s-a ajuns la 15 facultăți în doar primii doi ani după căderea regimului comunist. Modificări structurale la nivelul facultăților aveau să mai fie realizate și în anii următori, numărul actual al facultăților componente Universității, 19, fiind atins în anul 2005.

La un nivel organizatoric mai jos, cel al catedrelor/departamentelor schimbările au fost și mai radicale. De asemenea, structura extinsă a Universității din București a cunoscut și ea o evoluție care oglindea mult mai fidel necesitățile de specialiști ale societății democratice (vezi exemplul pentru anul 1994).

Sursa: Ioan Pânzaru, Bogdan Murgescu, Matei Gheboianu, Universitatea din București după 1989, în Ovidiu Bozgan (coord.), Bogdan Murgescu (coord.), Universitatea din București (1864-2014), București, Editura Universității din București, 2014, p. 383-385; Arhiva Universității din București, dosar 316, nenumerotat.