„Duminică, majoritatea studenților politehniști s-au aflat în fața urnelor din cele patru secții de votare amenajate în cadrul complexului studențesc din Regie. S-au prezentat la vot fără îmdemnurile matinale ale președinților A.S.C., secretarilor de partid sau ale altor factori cu munci de răspundere. Poate tocmai această implicare, masivă și conștientă, a fost elementul caracteristic al atitudinii cu care cei peste 10000 de viitori ingineri s-au prezentat în fața urnelor. Cu adevărat tonică a fost imaginea șirului de tineri format în fața secțiilor de votare – studente și studenți cu chipurile marcate de însemnătatea acestui eveniment. Indiferent de opțiunile lor politice, studenții au dovedit, la primele alegeri libere din viața lor, o maturitate ce nu poate fi decât o garanție pentru viitorul țării.

La secția de votare 776, deschisă în cantina R2, au fost prezenți locuitorii căminelor P22-27, inclusiv. În tot cursul zilei, șirul alegătorilor s-a menținut constant, atât ca lungime, cât și comportament. La ora 23, din totalul celor 2149 studenți înscrii pe listele electorale s-au prezentat în fața urnelor 1373. Dar o parte din cei absenți obținuseră în prealabil o adeverință pentru a-și exercita dreptul de vot la domiciliu.

La cantinat R1 a funcționat secția de votare 777. Și aici, aceeași atmosferă specific studențească. O statistică primară, efectuată după ora 23, a evidențiat prezența în fața urnelor a 60 la sută din totalul celor 2109 alegători-studenți înscriși pe liste. A fost totodată secția cea mai vizitată de observatori străini, care, așa cum ne-au mărturisit, au fost plăcut impresionați de organizarea și desfășurarea alegerilor.

Doamna Ioana Surdescu, președinta secției de votare 779, deschisă în hotelul căminului P21, nu are decât aprecieri laudative față de alegători: «Alegerile decurg liniștite, fără incidente neplăcute. Se vede limpede calitatea studenților». La ora 23, în holul căminului se desfășura încă un șir destul de lung de studenți ce așteptau să-și exprime votul.

În schimb, la aceeași oră, la secția de votare 778 nu mai erau prezenți decât câțiva studenți întârziați și membrii comisiei electorale. Președintele ei, dl. Viorel Dinea, nu are nici o obiecție asupra modului în care au decurs alegerile, singurele «neplăceri» fiind cauzate de absența câtorva studenți de pe listele electorale. Evident, toate omisiunile au fost îndreptate cu ușurință.

Ce se poate spune despre primele alegeri libere din România, prin prisma celor văzute în cel mai mare complex studențesc din țară? Că adevărații studenți preocupați de pregătirea lor ca specialiști și oameni de valoare au făcut dovada unei remarcabile comportări în acest moment inedit din viața lor. Din atare mentalitate a decurs fermitatea opțiunilor lor, reprezentative pentru această categorie socială. Ar fi fost interesant de aflat, prin intermediul mijloacelor de sondare a opiniei publice, care au fost opțiunile politice ale studenților. S-ar fi obținut informații extrem de utile în actualul context politic. Esențial însă e că studenții au un crez politic bine conturat și la fel de bine argumentat. Să mai reținem că duminică în Regie nu a fost consemnat nici un act de tulburare a liniștii publice, prezența poliției și a armatei fiind pur simbolică”.

Sursa: „Azi”, 22 mai 1990, p. 3.