În ziarul „Azi”, al Frontului Salvării Naționale (FSN), numărul din 22 mai 1990, pagina 3, a apărut un articol manipulator intitulat „Scrisoare deschisă d-lor Ion Rațiu și Radu Câmpeanu” prin care se încerca fundamentarea ideii că demonstranții din Piața Universității, din Golania, erau „manifestanți de profesie”, adică manifestanți plătiți.

Astfel, articolul de ziar era scris din postura unor pseudo-reprezentanți din conducerea unui pseudo-sindicat al acestor demonstranți: Sindicatul „Demonstranților de Profesie”. Ei își cereau drepturile „patronilor”, enunțați încă din titlu: Ion Rațiu și Radu Câmpeanu, conducătorii PNȚ-cd și PNL și principalii opozanți ai „democrației originale” propusă/impusă românilor, de FSN și Ion Iliescu. Ținta articolului erau demonstranții din Piața Universității, liderii formațiunilor politice aflate în opoziție cu FSN și Iliescu și chiar simpatizanții celor din urmă, care astfel deveneau și mai îndârjiți pro-FSN și contra celor care i se opunea.

Sunt mai multe idei chiar amuzant construite (numele persoanelor din conducerea „sindicatului”, acordarea de sporuri și diurnă manifestanților!) în lipsa lor de veridicitate. Alteori constructele erau ridicole și puțin plăcute („Problema cea mai stringentă este aprovizionarea cu piese de schimb din vest, în special picioare și corzi vocaleˮ).

I se aducea atingere și personalității Regelui Mihai, căruia se încerca formarea unei imagini de personalitate susținută doar de românii plătiți („nu ați onorat plata sporului de noapte la demonstrația comandată de dv. în favoarea numitului Mihai de H.”.), dar se știe că deceniile întregi de comunism, nu au putut șterge istoria națională și nici contribuția regalității la edificarea statului român. Istoria a fost alterată de autoritățile comuniste, dar nu a fost uitată, cel puțin nu în întregime, de oameni.

De asemenea, prin textul articolului se relua și ideea că printre demonstrați erau și legionari, intens vehiculată de propaganda FSN („membrii Gărzii, membrii Batalionului de Foc al Unității Speciale de Recoltare a Adeziunilor”). Ele și nu numai, ar fi „în spatele” tuturor manifestațiilor care avuseseră loc de la începutul anului 1990, și chiar organizând o rezistență paramilitară, se înțelege, „anti-democraticăˮ, în viziunea FSN și Iliescu („aflată în alarmă de luptă de pe data de 3.01 a.c.ˮ; „Acțiunea «Parlamentul», din februarie a.c.”). La final, în această falsă-scrisoare, autorii ei se întrebau la fel de fals de ce au fost refuzați chiar și de către ziarul „România Liberă”, care astfel se adaugă și ea țintelor pe care adevărații autori ai scrisorii, fără îndoială pro-FSN și pro-Iliescu (cum altfel?, în ziarul „de casă” al FSN), le aveau în atenție.

Poate că s-ar mai putea scrie și alte idei interesante care rezultă din acest articol, dar important este faptul că am putut identifica, prezenta și analiza acest document, care servește astfel drept exemplu pentru, totuși, destul de multele articole de manipulare apărute în 1990.

.

„Domnilor patroni, vă informăm cu acest prilej despre înființarea Sindicatului «Demonstranților de Profesie», sindicat constituit prin asocierea tuturor demonstranților profesioniști, angajați permanent ai PNȚ-cd și PNL. Sindicatul este înscris la Tribunal și are filialele în București, Timișoara, Cluj-Napoca.

Vă facem cunoscute următoarele REVENDICĂRI:

  1. Plata zilelor lucrătoare se majorează la 1500 lei-zi-om, iar pentru sărbătorile legale sau religioase la 2000 lei-zi-om.
  2. Sporul de noapte: 1000 lei-om. Vă reamintim că nici până în prezent nu ați onorat plata sporului de noapte la demonstrația comandată de dv. în favoarea numitului Mihai de H.
  3. Pe durata deplasării dv. în provincie veți asigura următoarele: masă, cazare, tansport și diurnă 500 lei-zi.
  4. Introducerea sporului de periclitate celor care participă la acțiuni cu grad înalt de pericol: membrii Gărzii, membrii Batalionului de Foc al Unității Speciale de Recoltare a Adeziunilor (aflată în alarmă de luptă de pe data de 3.01 a.c.). Menționăm că datorați membrilor Batalionului de Foc, sporul de periclitate din Acțiunea «Parlamentul», din februarie a.c., plata lucrătorilor se va face 50 la sută în valută-vest, iar 50 la sută în lei.
  5. Trimiterea celor mai merituoși componenți ai USRA la studii în străinătate, conform promisiunilor asumate de dv.
  6. Problema cea mai stringentă este aprovizionarea cu piese de schimb din vest, în special picioare și corzi vocale, în mod gratuit, conform angajamentului asumat de dv.

Oamenii noștri au făcut varice la picioare și la limbă, s-au comportat eroic încă de la începutul campaniei, 12.01 a.c., bătând zilnic piețele și urlând cât îi țineau bojocii: «Jos FSN», «Jos Iliescu», «Jos Securitatea» etc.

Datorită urletelor prelungi și vicisitudinilor vremii, întreg personalul suferă de afecțiuni generate de uzura prematură și neuniformă a corzilor vocale. Suntem la limita rezistenței, riscăm să rămânem fără grai domnilor și singura șansă pentru noi ar mai «recondiționarea naturală». Domnilor, fiți umani și nu vă uitați interesele!

  1. Sindicatul DP a cerut Ministerului Muncii recunoașterea oficială a noii profesiuni, inclusiv a vechimii în muncă a membrilor săi, începând cu data de 3.01.1990.

Domnilor, nu știm de ce niciun ziar nu ne-a publicat până în prezent apelul nostru?!! Nici chiar «România Liberă», că «acesta combate bine», dar…

Consiliul de Conducere al Sindicatului DP: John Valută, Radu Buzugan-Răzbunătorul, Corneliu Leuț, Doina Creangă, Paul Studiosul, Iosif Ranga, Sile Pungașu”.

Sursa: „Azi”, 22 mai 1990, p. 3.