„Un grup de apreciați artiști bucureșteni în frunte cu Mihai Mălaimare, bine cunoscut pentru spectacolele de pantomimă pe care le-a interpretat și regizat, anunță crearea unui nou teatru.

«În aceste prime zile ale libertății, în care poporul nostru și-a redobândit demnitatea și dreptul la speranță, un grup de regizori, actori, scenografi, exprimându-și adeziunea totală la programul Consiliului Frontului Salvării Naționale, s-a constituit într-un Teatru Independent Masca – se arată într-o declarație ce ne-a fost adusă la redacție. Născut în aceste momente cruciale pentru istoria poporului nostru, definitorii pentru destinul viitor al țării, Teatrul Independent Masca își propune reconsiderarea acelor forme ale teatrului popular românesc și universal care s-au dovedit valori perene, precum și descoperirea de noi direcții. Masca se va adresa cu precădere copiilor României libere, încercând prin joc teatral să le redea acestora dreptul de a visa».

Desprindem dintr-o convorbire cu Mihai Mălaimare că este vorba despre un teatru ce se înscrie în tradiția experimentelor inițiate pe scena Naționalului, cu «Actorul», «Clovnii», «Mantaua». Un teatru de expresie corporală, un teatru vizual, «de imagine», un teatru care, deși nu va exclude în întregime cuvântul și va avea adesea puncte de pornire în opere literare (nu neapărat dramatice) pornește de la o anume neîncredere în cuvânt. «Colportând idei și imagini pe care realitatea le contrazicea dureros, cuvântul și-a diminuat forța de comunicare și strălucirea; prin gest ne vom adresa direct sufletului care, purificat, va elibera cuvântul. Vom reînvăța să gândim și să vorbim omenește».

Animatorii teatrului Masca vor continua să activeze în colectivele din care fac parte, dedicându-se activității noii instituții în timpul liber.

Paralel cu oferta de spectacole proprii, Masca se va preocupa în mod deosebit, intens de formarea celor mai tineri artiști și spectatori.

«În incinta clădirii organizației Copiii României libere, cea dintâi ce ne-a oferit, deocamdată, ospitalitatea, vom încerca să educăm copiii prin intermediul jocului teatral (mijloc de modelare atât de eficace încât ar trebui introdus, după exemplu altor țări ale lumii, chiar în programul de învățământ). Vom realiza astfel o școală de teatru și, prin ea, o trupă de pantomimă și o trupă de teatru ale căror spectacole să se adreseze publicului tânăr. De altfel, echipa noastră include și reprezentanți ai unor discipline științifice în vederea realizării unor sondaje și studii de sociologie a artei și psihologie a receptării ei».

Încheiem consemnarea noastră cu un anunț: Omenii de teatru interesați de dezbaterea principiilor de organizare și a programului estetic al acestui teatru de avangardă sunt invitați pe 24 ianuarie la Sala 99 a Teatrului Național din București”.

Sursa: „Adevărul”, 6 ianuarie 1990, p. 4.