„Azi 16.05.1990 C.A.S.A (Consiliul Asociației Studenților Arhitecți) a organizat în urma ședinței din 15.05.1990 o grevă, până la data de 21 mai, în legătură cu incapacitatea  C.P.U.N. de a rezolva nemulțumirea populară exprimată, prin punctul 8 al Proclamației de la Timișoara, față de legea electorală. Pe una din pancartele de la intrarea în Institutul de Arhitectură stă scris: «Fiind conștienți că de aceste alegeri va depinde soarta națiunii noastre, dorim sa avertizăm opinia publică din țară că între adeziunea la Proclamație și o altă opțiune politică stă în cumpănă destinul Revoluției din Decembrie.

Protestăm împotriva dezinformării populației, a minciunilor si calomniilor prin care se denaturează în mod interesat și răuvoitor caracterul manifestației din Piața Universității aflată astăzi în a 25 a zi de veghe».

Domnii profesori și personalul TESA au fost invitați de studenți să participe alături de ei.

Pentru a nu se crea o stare de dezacord în rândul participanților, același C.A.S.A. a hotărât ca studenții arhitecți, care nu sunt de acord cu poziția sa, să-și formuleze contestațiile și să le înainteze la secretariat său. De aceea, în cazul în care mai mult de o treime din studenții arhitecți vor declara că nu sunt de acord cu această grevă -situația se va [text indescifrabil]* rediscuta în Adunarea Generală.

De asemenea, pentru a nu se ivi situații [text indescifrabil] membrii consiliului vor supraveghea în această perioadă Institutul de Arhitectură pentru a se asigura starea de grevă la sălile de curs si ateliere. La ora 13.00 când am consemnat aceste rânduri, fuseseră înregistrate 220 de semnături de solidaritate ale studenților și peste 70 ale profesorilor. Ele erau însoțite de primirea unor ecusoane pe care scria: «GREVĂ. ARHITECTURĂ». De asemenea, printre semnatari se afla și  Decanul institutului, dl. Marius Smigelschi, iar pe lista de contestații nu se înregistrase nici o semnătură.

Evenimentele au continuat cu prezentarea in Sala Frescelor din institut a unor înregistrări din decembrie, ianuarie și aprilie, iar, la încheiere, cadrele didactice au prezentat o declarație de protest împotriva aceleiași atitudini de defăimare a demonstrației din Piața Universității”.

Sursa: „Viitorul”, 17 mai 1990, p. 2.

*[text indescifrabil]  – textul are cerneala ștearsă sau pagina respectivă de ziar a fost legată împreună cu alte ziare prea strâns, făcând imposibilă citirea și implicit reproducerea în totalitate.

[Cosmin Hedeșiu]